CMS123.com
home Send Artikel   Print     

Velkommen til ubva.dk

Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde (UBVA) er et stående udvalg under Akademikerne. Vi varetager akademikernes interesser i ophavsretlige og patentretlige spørgsmål.

 

AC-organisationer og deres medlemmer kan få bistand af UBVA i konkrete sager om ophavsret og patentret. Og uanset om du er medlem af en AC-organisation eller ej, kan du her på siden blandt andet:

  • Læse gratis e-bøger og artikler om ophavsret og patentret
  • Tilmelde dig vores gratis kurser i ophavsret
  • Se vores årlige ophavsretssymposier som web-tv
  • Hente vores vejledende aftaler om webcast af undervisning, udgivelse af faglitteratur m.m.
  • Eller stille os spørgsmål om ophavsret m.m. under ”Kontakt UBVA”.

Se UBVAs symposier 2007-14 som web-tv

UBVA holder hvert år et stort symposium om intellektuelle ejendomsrettigheder. Vi har haft symposier om plagiat, juridiske problemer med e-læring, ophavsretten og brugerne, forskning etik og jura m.m. Se symposierne som web-tv her på hjemmesiden.

Stop plagiat nu!

På hjemmesiden www.stopplagiat.nu kan studerende få at vide, hvad plagiater er, og hvordan man undgår dem. Nu også på engelsk.

 

Hvem har ophavsretten til undervisningsmateriale?

Mange erhvervsskoler m.fl. vil gerne have del i ophavsretten til undervisningsmateriale. Det kræver hensigtsmæssige aftaler med underviserne.

Har du penge til gode fra UBVAs rettighedshaverpulje?

Hvis du har bidraget til radio- eller tv-udsendelser i din egenskab af ekspert eller akademisk forfatter, har du måske krav på penge fra UBVAs rettighedshaverpulje.

 

UBVA | Nørre Voldgade 29 | 1358 København K