UBVA-prisen 2021 gik til direktør i Danske Forlag Christine Bødtcher-Hansen.

Prisen blev uddelt på UBVA-symposiet 4. november 2021.

I sin overrækkelsestale anførte Akademikernes formand Lars Qvistgaard blandt andet:

Danske Forlags direktør Christine Bødtcher-Hansen er en central skikkelse i den del af det danske rettighedshavermiljø, der arbejder med rettigheder til litteratur. Hun har gennem mange år opretholdt et åbent og tæt, løbende samarbejde med alle de danske forfatterorganisationer. I sager med fælles interesser går hun gerne forrest, og i forhandlinger, hvor vi har modstående interesser, er hun en reel og fair modpart, der søger dialogens og kompromisets vej. Dermed har hun i høj grad medvirket til at dæmpe det modsætningsforhold, der tidligere prægede samarbejdet mellem forlagene og forfatterorganisationerne, og medvirket til at etablere en ånd præget af konstruktiv samarbejdsvilje.

Christine Bødtcher-Hansen har deltaget i forhandlingen af en række vigtige aftaler af stor betydning for forfatterne, herunder de akademiske forfattere. Som eksempel kan nævnes den vejledende ”UBVA-aftale” om videnskabelig og populærvidenskabelig litteratur samt en lang række aftaler i Copydan-regi. Hendes tilgang har været kompromissøgende og løsningsorienteret. Dermed er der skabt store resultater, der er positive set fra begge sider af forhandlingsbordet.

Hun er formand for bestyrelsen for Rettighedsalliancen, hvor hun har været med til at sikre dens overlevelse i en turbulent tid. Hun bærer i den forbindelse et hovedansvar for den hensigtsmæssige, afdæmpede kommunikationsform, der præger alliancens tilgang til oplysningsarbejdet. Dermed skaber Rettighedsalliancen utvivlsomt bedre resultater, end der kan nås ved hjælp af de trusler og bødebreve, som andre aktører på området leverer til ubodelig skade for ophavsrettens image i den brede befolkning.

Hun har gjort en betydelig indsats for at formidle viden om ophavsret til en bred kreds, bl.a. i Dansk Selskab for Ophavsret, hvor hun har virket som både kritisk revisor og bestyrelsesmedlem. Hendes bestyrelsesarbejde har båret præg af en meget høj grad af professionalisme og ordentlighed.

UBVA-prisen gives til personer, der har gjort en ekstraordinær indsats til fremme af intellektuelle ejendomsrettigheder, herunder ophavsret. Det er givet, at Christine Bødtcher-Hansen i højeste grad lever op til det.

Symposiet, inkl. prisuddelingen, kan ses som web-tv på ubva.dk fra ca. medio december 2021.UBVA | Nørre Voldgade 106 | 1358 København K | CVR: 62968818