Ansattes immaterielle rettigheder

Frugten af de ansattes arbejde tilhører arbejdsgiveren. Det er det traditionelle ansættelsesretlige udgangspunkt. Men tit kan de frugter, det handler om, beskyttes af intellektuelle ejendomsrettigheder, herunder ophavsret, designret, patentret, brugsmodelret og varemærkeret. Mange ophavsretligt beskyttede værker skabes f.eks. af ansatte ophavsmænd, og mange design skabes af ansatte designere, arkitekter og ingeniører m.fl. som led i deres ansættelse for en arbejdsgiver. På samme måde bliver langt de fleste opfindelser skabt af ansatte opfindere. I den slags tilfælde holder det traditionelle ansættelsesretlige udgangspunkt ikke. Tværtimod har man en række juridiske regler, der i et vist omfang lader de ansatte bevare deres intellektuelle ejendomsrettigheder eller dele af dem. I patentretten og brugsmodelretten fremgår reglerne af lov om arbejdstageres opfindelser og lov om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner. I ophavs-, design- og varemærkeretten er reglerne i vidt omfang ulovbestemte. Reglerne har det til fælles, at de på mange måder er meget indviklede. Men de har stor betydning, både for de ansatte, arbejdsgiverne og samfundet. Samtidig er de vigtige at kende for at kunne vurdere behovet for og konsekvenserne af eventuelle aftaler om ansattes immaterialrettigheder fx i ansættelseskontrakter og lokalaftaler.

Ansatte kan i øvrigt ofte være pålagt tavshedspligt i forhold til deres arbejdsgivere, f.eks. i forhold til arbejdsgiverens erhvervshemmeligheder. Denne tavshedspligt følger i nogle tilfælde af lovgivningen, og herudover er der tit særlige bestemmelser om tavshedspligt i ansættelseskontrakter. Hvor gyldige den slags kontraktsbestemmelser er, og hvordan de skal fortolkes, kan ofte skabe tvivl. Hvor grænserne går mellem det tilladelige og det forbudte, er væsentligt, både for arbejdsgivere, der ønsker at sikre fx deres erhvervshemmeligheder, og for ansatte, der ønsker at udnytte deres viden og erfaring i senere ansættelsesforhold eller som selvstændige.

  • Hvem har retten til værker, design og opfindelser skabt af ansatte?
  • Hvad gælder i tilfælde, hvor et produkt beskyttes af flere regelsæt, f.eks. ophavs- og designret?
  • Hvor meget kan ansatte opfindere kræve i godtgørelse, når arbejdstageren overtager deres rettigheder?
  • Hvilken tavshedspligt påhviler der ansatte i tilfælde, hvor der ikke er aftalt noget? Hvad siger lovgivningen på området?
  • Og i hvilket omfang kan aftaler, der pålægger ansatte en tavshedspligt, der rækker ud over lovgivningen, have juridisk gyldighed? Hvad er væsentligt at overveje for den ansatte og arbejdsgiveren?

 

Få svar på det, og mere til, på UBVA’s kursus Ansattes immaterielle rettigheder og tavshedspligt.

 

Målgruppe

Kurset henvender sig til alle, der gerne vil vide mere om de emner, der er nævnt ovenfor, herunder forskere og ansatte inden for forskningssektoren, sagsbehandlere, tillidsrepræsentanter, named persons m.fl.

Undervisere

Professor Clement Petersen og professor Morten Rosenmeier. Vi er henholdsvis juridisk konsulent og formand for UBVA. Til daglig arbejder vi på Københavns Universitet, Det Juridiske Fakultet, hvor vi bl.a. fungerer som særligt udpegede personer til understøttelse af god videnskabelig praksis (named persons).

Kursusmateriale

Bliver tilsendt inden kurset.

Pris

Det er gratis at deltage på kurset.

Tid, sted og tilmelding

Tirsdag den 6. juni 2023 kl. 9.00-16.00

Sted: Kurset blev afholdt virtuelt.

 

 

Andre kurser

Ud over forfatterkurserne holder UBVA også en række andre kurser, der måske kan have din interesse. Læs mere på www.ubva.dk under punktet “Kurser”.

Man kan få løbende information om UBVA’s forskellige kursustilbud ved at tilmelde sig UBVA’s nyhedsbrev.

Persondatapolitik

Når du tilmelder dig et kursus, beder vi om at få oplyst følgende oplysninger om dig: Navn, e-mailadresse, arbejdsplads/uddannelsessted, adresse og telefonnummer. Vi behandler disse personoplysninger for at kunne håndtere din kursustilmelding og afvikle kurset. Vi skal desuden ifølge lovgivningen kunne dokumentere, hvem der har deltaget i UBVA’s kurser i 5 år efter udgangen af det år, hvori kurset blev afviklet. Vi opbevarer derfor dine personoplysninger i denne periode, hvorefter de slettes. Lovgrundlaget for behandling af dine personoplysninger er databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b og c.

Vi henviser i øvrigt til UBVAs persondatapolitik, som du kan læse på www.ubva.dk under ”om UBVA”.UBVA | Nørre Voldgade 106 | 1358 København K | CVR: 62968818