Indhold Udlodning af Copydan-midler Rådgivning Ophavsret til undervisningsmateriale Forfatternes Forvaltningsselskab Copydan og VISDA Designnævnet og Responsumudvalget UBVA’s generelle informationsindsats UBVA’s politiske indsats Konference om Right to a Sustainable Nature - Rights for Scientists to Frame it UBVA-symposiet om Hvad er god forskning? Og hvordan skal...

Ophavsretten skal sørge for, at vi får flere værker i samfundet, og at rettighedshaverne får penge i kassen til gengæld. Den måde, det sker på, er ved at ophavspersonerne indgår aftaler om deres rettigheder, f.eks. med forlag, musikselskaber, arbejdsgivere og andre. Man siger det også...

Verden bliver mere og mere digital. Nu begynder computerne ovenikøbet at tænke selv, via ”artificial intelligence”. Det sætter sit præg på hele samfundet, og også på ophavsretten. Bl.a. har ophavsretsloven fået en lang række nye regler om AI og digitalisering pga. EU-direktivet om ophavsret på...

UBVA-prisen 2023 gik til direktør i Rettighedsalliancen Maria Fredenslund. Prisen blev uddelt på UBVA-symposiet 9. november 2023. I sin overrækkelsestale anførte Akademikernes næstforperson Camilla Gregersen blandt andet: Maria Fredenslund har været direktør i Rettighedsalliancen siden 2015. Der gik lang tid, før der kom en bred samfundsmæssig accept af, at...

Akademikerne har i 2022 modtaget 8.074.948 kr. fra Copydan-foreningerne. De dele af pengene, der stammer fra Copydan Tekst & Node, bruges til almene formål til fremme af ophavsret mv. De dele af pengene, der stammer fra Copydan Verdens TV, Copydan AVU Medier og Copydan Arkiv, udbetales til...

Indhold Henrik Faursby Ahlers´ pensionering Udlodning af Copydan-midler Rådgivning Ophavsret til undervisningsmateriale Forfatternes Forvaltningsselskab Copydan Designnævnet og Responsumudvalget UBVA's generelle informationsindsats UBVA's politiske indsats Konference om AI, algorithms and data – rights and ethics UBVA-symposiet om IPR-beskyttelse af arkitektur og design UBVA-prisen Bogudgivelser Kurser Temadag ...

UBVA-prisen 2022 gik til professor emeritus Heine Andersen Prisen blev uddelt på UBVA-symposiet den 3. november 2022. I sin overrækkelsestale anførte Akademikernes formand Lisbeth Lintz blandt andet: For mange forskningsinstitutioner er det en vigtig indtægtskilde at levere rapporter og undersøgelser til private virksomheder og offentlige myndigheder. Indtil for...

Der er i de senere år kommet et stigende fokus på administration af forskningsdata. Det har medført krav vedr. den måde, data skal indsamles og opbevares på, hvem der skal have adgang til dataene, og hvem der skal kunne råde over dem. Dataadministration giver derfor...

Biblioteksfolk er altid tilbagevendende, kære gæster på UBVA's kurser. Det gælder både de kurser, vi arrangerer sammen med Forbundet Kultur og Information, og som retter sig specifikt mod bibliotekssektoren, og vores andre kurser. Uanset hvor meget vi prøver at forudsige, hvilke spørgsmål biblioteksfolkene kan møde...

UBVA | Nørre Voldgade 106 | 1358 København K | CVR: 62968818