UBVA-prisen 2023 gik til direktør i Rettighedsalliancen Maria Fredenslund. Prisen blev uddelt på UBVA-symposiet 9. november 2023. I sin overrækkelsestale anførte Akademikernes næstforperson Camilla Gregersen blandt andet: Maria Fredenslund har været direktør i Rettighedsalliancen siden 2015. Der gik lang tid, før der kom en bred samfundsmæssig accept af, at...

Akademikerne har i 2022 modtaget 8.074.948 kr. fra Copydan-foreningerne. De dele af pengene, der stammer fra Copydan Tekst & Node, bruges til almene formål til fremme af ophavsret mv. De dele af pengene, der stammer fra Copydan Verdens TV, Copydan AVU Medier og Copydan Arkiv, udbetales til...

Indhold Henrik Faursby Ahlers´ pensionering Udlodning af Copydan-midler Rådgivning Ophavsret til undervisningsmateriale Forfatternes Forvaltningsselskab Copydan Designnævnet og Responsumudvalget UBVA's generelle informationsindsats UBVA's politiske indsats Konference om AI, algorithms and data – rights and ethics UBVA-symposiet om IPR-beskyttelse af arkitektur og design UBVA-prisen Bogudgivelser Kurser Temadag ...

UBVA-prisen 2022 gik til professor emeritus Heine Andersen Prisen blev uddelt på UBVA-symposiet den 3. november 2022. I sin overrækkelsestale anførte Akademikernes formand Lisbeth Lintz blandt andet: For mange forskningsinstitutioner er det en vigtig indtægtskilde at levere rapporter og undersøgelser til private virksomheder og offentlige myndigheder. Indtil for...

Der er i de senere år kommet et stigende fokus på administration af forskningsdata. Det har medført krav vedr. den måde, data skal indsamles og opbevares på, hvem der skal have adgang til dataene, og hvem der skal kunne råde over dem. Dataadministration giver derfor...

Biblioteksfolk er altid tilbagevendende, kære gæster på UBVA's kurser. Det gælder både de kurser, vi arrangerer sammen med Forbundet Kultur og Information, og som retter sig specifikt mod bibliotekssektoren, og vores andre kurser. Uanset hvor meget vi prøver at forudsige, hvilke spørgsmål biblioteksfolkene kan møde...

Frugten af de ansattes arbejde tilhører arbejdsgiveren. Det er det traditionelle ansættelsesretlige udgangspunkt. Men tit kan de frugter, det handler om, beskyttes af intellektuelle ejendomsrettigheder, herunder ophavsret, designret, patentret, brugsmodelret og varemærkeret. Mange ophavsretligt beskyttede værker skabes f.eks. af ansatte ophavsmænd, og mange design skabes...

Hvis man arbejder med informationshåndtering, herunder som ansat i bibliotekssektoren, vil man jævnligt blive stillet over for spørgsmål, der drejer sig om den juridiske beskyttelse af databaser. Også licensaftaler er daglig kost for mange informationsspecialister. Reglerne om databasebeskyttelse er nogle af de mest indviklede ophavsretlige...

Der er i dag et stort og stigende fokus på de juridiske regler og videnskabsetiske normer, der gælder for forskning ved danske forskningsinstitutioner. Disse regler og normer er vigtige at kende både for forskere og for dem, der administrerer, finansierer eller på anden måde understøtter...

HVAD SIGER JURAEN? OG HVAD MED VIDENSKABSETIKKEN? Offentligt finansieret forskning skal nyttiggøres. Det sker bl.a. via forskningspublicering og populær forskningsformidling. Set fra et samfundsmæssigt synspunkt er det i den forbindelse væsentligt, at offentliggørelsen sker på en måde, så forskningen kommer så mange som muligt til gode. Der...

UBVA | Nørre Voldgade 106 | 1358 København K | CVR: 62968818