Indhold Henrik Faursby Ahlers´ pensionering Udlodning af Copydan-midler Rådgivning Ophavsret til undervisningsmateriale Forfatternes Forvaltningsselskab Copydan Designnævnet og Responsumudvalget UBVA's generelle informationsindsats UBVA's politiske indsats Konference om AI, algorithms and data – rights and ethics UBVA-symposiet om IPR-beskyttelse af arkitektur og design UBVA-prisen Bogudgivelser Kurser Temadag ...

UBVA-prisen 2022 gik til professor emeritus Heine Andersen Prisen blev uddelt på UBVA-symposiet den 3. november 2022. I sin overrækkelsestale anførte Akademikernes formand Lisbeth Lintz blandt andet: For mange forskningsinstitutioner er det en vigtig indtægtskilde at levere rapporter og undersøgelser til private virksomheder og offentlige myndigheder. Indtil for...

Der er i de senere år kommet et stigende fokus på administration af forskningsdata. Det har medført krav vedr. den måde, data skal indsamles og opbevares på, hvem der skal have adgang til dataene, og hvem der skal kunne råde over dem. Dataadministration giver derfor...

Biblioteksfolk er altid tilbagevendende, kære gæster på UBVA's kurser. Det gælder både de kurser, vi arrangerer sammen med Forbundet Kultur og Information, og som retter sig specifikt mod bibliotekssektoren, og vores andre kurser. Uanset hvor meget vi prøver at forudsige, hvilke spørgsmål biblioteksfolkene kan møde...

Frugten af de ansattes arbejde tilhører arbejdsgiveren. Det er det traditionelle ansættelsesretlige udgangspunkt. Men tit kan de frugter, det handler om, beskyttes af intellektuelle ejendomsrettigheder, herunder ophavsret, designret, patentret, brugsmodelret og varemærkeret. Mange ophavsretligt beskyttede værker skabes f.eks. af ansatte ophavsmænd, og mange design skabes...

Der er i dag et stort og stigende fokus på de juridiske regler og videnskabsetiske normer, der gælder for forskning ved danske forskningsinstitutioner. Disse regler og normer er vigtige at kende både for forskere og for dem, der administrerer, finansierer eller på anden måde understøtter...

  Tilmelding og pris Det er gratis at deltage på kurset, og tilmelding sker efter først til mølle princippet.   Tilmeld dig online-kurset her: [event post_id="17227"] #_BOOKINGFORM[/event]   Tilmeld dig hybrid-kurset her og vælg, hvordan du vil deltage: [event post_id="17223"] #_BOOKINGFORM[/event]...

  Indhold Udlodning af Copydan-midler Rådgivning Ophavsret til undervisningsmateriale Forfatternes Forvaltningsselskab Copydan Designnævnet UBVA´s generelle informationsindsats Konference om Academic Freedom UBVA-symposiet om Akademisk frihed, diversitet og ligestilling UBVA-prisen Kurser Temadag om Forskningsfrihed Retssager Medlemmer af UBVA UBVA´s medlemskab af organisationer m.v.   2020 har stået i Coronaens tegn...

UBVA-UDLODNING FOR 2020 OG VISSE TIDLIGERE VEDERLAGSÅR UBVA har pr. 31. december 2020 stående i alt 4.174,602 kr. fra Copydan Verdens TV, Copydan AVU-medier og Copydan Arkiv, opkrævet af de nævnte Copydan-foreninger i 2020. Herudover har UBVA pr. samme dato stående i alt 4.259.701 kr., opkrævet af...

  Indhold Udlodning af Copydan-midler Rådgivning Ophavsret til undervisningsmateriale Forfatternes Forvaltningsselskab Copydan Opinionsnævn for arkitekter og designere UBVA´s generelle informationsindsats Kurser Konference om Nordic Copyright in an EU Perspective Ting der ikke blev til noget Medlemmer af UBVA UBVA´s medlemskab af organisationer m.v.   2020 har stået i...

UBVA | Nørre Voldgade 106 | 1358 København K | CVR: 62968818