Biblioteker, ophavsret og GDPR. Skyd på din lærer

Biblioteksfolk er altid tilbagevendende, kære gæster på UBVA’s kurser. Det gælder både de kurser, vi arrangerer sammen med Forbundet Kultur og Information, og som retter sig specifikt mod bibliotekssektoren, og vores andre kurser. Uanset hvor meget vi prøver at forudsige, hvilke spørgsmål biblioteksfolkene kan møde i hverdagen, lykkes det ikke altid. Virkeligheden kan jo tit overgå fantasien.

Vi vil derfor nu som et forsøg udbyde kurset her. Det retter sig primært mod biblioteksfolk. Det behandler de ophavsrets- eller GDPR-relaterede spørgsmål, deltagerne gerne vil have os til at behandle, og som I ikke mener, I har fået svar på på vores andre kurser. Kurset tilrettelægges sådan, så I tilmeldte deltagere sender os de spørgsmål, I leder efter svar på, inden kurset. Så vil vi prøve at svare på dem.

 

Målgruppe

Bibliotekarer og andre inden for bibliotekssektoren.

Undervisere

Professor Clement Petersen og professor Morten Rosenmeier. Vi er henholdsvis juridisk konsulent og formand for UBVA og til daglig tilknyttet Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet.

Kursusmateriale

Bliver tilsendt inden kurset.

Pris

Det er gratis at deltage på kurset.

Tid, sted og tilmelding

Fredag den 29. september 2023 kl. 9.00-16.00

Kurset afholdes som et online-kursus via zoom.

Tilmelding til kurset.

 

Andre kurser

Ud over forfatterkurserne holder UBVA også en række andre kurser, der måske kan have din interesse. Læs mere på www.ubva.dk under punktet “Kurser”.

Man kan få løbende information om UBVA’s forskellige kursustilbud ved at tilmelde sig UBVA’s nyhedsbrev.

Persondatapolitik

Når du tilmelder dig et kursus, beder vi om at få oplyst følgende oplysninger om dig: Navn, e-mailadresse, arbejdsplads/uddannelsessted, adresse og telefonnummer. Vi behandler disse personoplysninger for at kunne håndtere din kursustilmelding og afvikle kurset. Vi skal desuden ifølge lovgivningen kunne dokumentere, hvem der har deltaget i UBVA’s kurser i 5 år efter udgangen af det år, hvori kurset blev afviklet. Vi opbevarer derfor dine personoplysninger i denne periode, hvorefter de slettes. Lovgrundlaget for behandling af dine personoplysninger er databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b og c.

Vi henviser i øvrigt til UBVAs persondatapolitik, som du kan læse på www.ubva.dk under ”om UBVA”.UBVA | Nørre Voldgade 106 | 1358 København K | CVR: 62968818