Der er i de senere år kommet et stigende fokus på administration af forskningsdata. Det har medført krav vedr. den måde, data skal indsamles og opbevares på, hvem der skal have adgang til dataene, og hvem der skal kunne råde over dem. Dataadministration giver derfor...

Biblioteksfolk er altid tilbagevendende, kære gæster på UBVA's kurser. Det gælder både de kurser, vi arrangerer sammen med Forbundet Kultur og Information, og som retter sig specifikt mod bibliotekssektoren, og vores andre kurser. Uanset hvor meget vi prøver at forudsige, hvilke spørgsmål biblioteksfolkene kan møde...

Frugten af de ansattes arbejde tilhører arbejdsgiveren. Det er det traditionelle ansættelsesretlige udgangspunkt. Men tit kan de frugter, det handler om, beskyttes af intellektuelle ejendomsrettigheder, herunder ophavsret, designret, patentret, brugsmodelret og varemærkeret. Mange ophavsretligt beskyttede værker skabes f.eks. af ansatte ophavsmænd, og mange design skabes...

Hvis man arbejder med informationshåndtering, herunder som ansat i bibliotekssektoren, vil man jævnligt blive stillet over for spørgsmål, der drejer sig om den juridiske beskyttelse af databaser. Også licensaftaler er daglig kost for mange informationsspecialister. Reglerne om databasebeskyttelse er nogle af de mest indviklede ophavsretlige...

Der er i dag et stort og stigende fokus på de juridiske regler og videnskabsetiske normer, der gælder for forskning ved danske forskningsinstitutioner. Disse regler og normer er vigtige at kende både for forskere og for dem, der administrerer, finansierer eller på anden måde understøtter...

HVAD SIGER JURAEN? OG HVAD MED VIDENSKABSETIKKEN? Offentligt finansieret forskning skal nyttiggøres. Det sker bl.a. via forskningspublicering og populær forskningsformidling. Set fra et samfundsmæssigt synspunkt er det i den forbindelse væsentligt, at offentliggørelsen sker på en måde, så forskningen kommer så mange som muligt til gode. Der...

  Tilmelding og pris Det er gratis at deltage på kurset, og tilmelding sker efter først til mølle princippet.   Tilmeld dig online-kurset her: [event post_id="17227"] #_BOOKINGFORM[/event]   Tilmeld dig hybrid-kurset her og vælg, hvordan du vil deltage: [event post_id="17223"] #_BOOKINGFORM[/event]...

  Tilmelding og pris Det er gratis at deltage på kurset, og tilmelding sker efter først til mølle princippet.   Tilmeld dig online-kurset her: [event post_id="17177"] #_BOOKINGFORM[/event]   Tilmeld dig hybrid-kurset her og vælg, hvordan du vil deltage: [event post_id="17178"] #_BOOKINGFORM[/event]...

  Indhold Udlodning af Copydan-midler Rådgivning Ophavsret til undervisningsmateriale Forfatternes Forvaltningsselskab Copydan Designnævnet UBVA´s generelle informationsindsats Konference om Academic Freedom UBVA-symposiet om Akademisk frihed, diversitet og ligestilling UBVA-prisen Kurser Temadag om Forskningsfrihed Retssager Medlemmer af UBVA UBVA´s medlemskab af organisationer m.v.   2020 har stået i Coronaens tegn...

Helle Porsdam, Unesco chair and Professor of Law and Humanities at the University of Copenhagenhttps://vimeo.com/video/659167151 UBVA SYMPOSIUM 2021 AKADEMISK FRIHED, DIVERSITET OG LIGESTILLING Program Klik på et programpunkt herunder for at se oplægget.[menu_in_post_menu menu=124 menu_id="symposium2021" style="list"]...

UBVA | Nørre Voldgade 106 | 1358 København K | CVR: 62968818