UBVA-UDLODNING FOR 2020 OG VISSE TIDLIGERE VEDERLAGSÅR UBVA har pr. 31. december 2020 stående i alt 4.174,602 kr. fra Copydan Verdens TV, Copydan AVU-medier og Copydan Arkiv, opkrævet af de nævnte Copydan-foreninger i 2020. Herudover har UBVA pr. samme dato stående i alt 4.259.701 kr., opkrævet af...

  Indhold Udlodning af Copydan-midler Rådgivning Ophavsret til undervisningsmateriale Forfatternes Forvaltningsselskab Copydan Opinionsnævn for arkitekter og designere UBVA´s generelle informationsindsats Kurser Konference om Nordic Copyright in an EU Perspective Ting der ikke blev til noget Medlemmer af UBVA UBVA´s medlemskab af organisationer m.v.   2020 har stået i...

UBVA har pr. 31. december 2019 modtaget i alt 4.638.915 kr. fra Copydan Verdens TV, Copydan AVU-Medier og Copydan Arkiv vedr. vederlagsår 2019, fordelt således Copydan Verdens TV: 3.793.478 kr. Copydan AVU-Medier: 776.518 kr. Copydan Arkiv: 68.919 kr. Copydan-foreningerne har overladt forvaltningen af pengene til hovedorganisationen Akademikerne (AC). Akademikerne har...

Når man som ophavsmand skriver under på en aftale kan det tit være svært at overskue, hvad der egentlig skal stå i aftalen. Her på siden findes nogle "modelaftaler", som UBVA har udarbejdet eller været med til at udarbejde. Det er forslag til, hvordan aftaler efter...

UBVA-prisen 2016 gik til adjungeret professor i international ophavsret Jørgen Blomqvist. Prisen blev uddelt på UBVA-symposiet 3. november 2016 i Københavns Universitets Festsal. I sin overrækkelsestale anførte Akademikernes formand Lars Qvistgaard blandt andet: "Jørgen Blomqvist har arbejdet med ophavsret i hele sit professionelle liv og har i 2016 været...

UBVA-prisen 2017 gik til forskningschef Harald von Hielmcrone. Prisen blev overrakt af ACs næstformand Camilla Gregersen på UBVA-symposiet 8. november 2017. I sin overrækkelsestale anførte Camilla Gregersen blandt andet: ”Harald v. Hielmcrone har siden 1978 været ansat i biblioteksverdenen og har i mange år været den danske Biblioteksparaplys...

UBVA-prisen 2018 gik til professor, dr.med. et scient. Jens Rehfeld. Prisen blev uddelt på UBVA-symposiet 8. november 2018. I sin overrækkelsestale anførte Akademikernes næstformand Camilla Gregersen blandt andet: ”Jens Rehfeld har igennem hele sin mangeårige karriere bevaret sit aktive engagement i forskning og med afsæt heri udvist stor...

Siden 2016 har UBVA hvert år uddelt UBVA-prisen. Prisen går til personer eller organisationer, der har gjort en bemærkelsesværdig og anerkendelsesværdig indsats til fremme af intellektuelle ejendomsrettigheder eller forskningsetik. Prisen er på 25.000 kr. og uddeles under det årlige UBVA-symposium i begyndelsen af november. Hvis du har forslag til,...

UBVA-prisen 2019 gik til advokat Peter Schønning. Prisen blev uddelt på UBVA-symposiet den 7. november 2019. I sin overrækkelsestale anførte Akademikernes formand Lars Qvistgaard blandt andet: Peter Schønning har arbejdet for ophavsretten i hele sit professionelle liv. Han har været underdirektør i KODA og gjort en stor indsats for...

UBVA | Nørre Voldgade 29 | 1358 København K | CVR: 62968818