Folkemødet på Bornholm 2017

UBVA deltog på folkemødet på Bornholm 2017 med tre arrangementer:

Forskningsfrihed, tavshedspligt og ophavsret

Det er en vigtig universitetsopgave af lave rapporter og undersøgelser til ministerier og styrelser m.fl. I gamle dage skrev universiteterne først under på kontrakter, der pålagde forskerne en ekstremt vidtgående tavshedspligt om alt, hvad de fandt ud af i den forbindelse. Desuden overførte kontrakterne typisk forskernes ophavsrettigheder til rapporterne til myndighederne. Det var egentlig i strid med forskernes forskningsfrihed og ophavsret. Men det gik man ikke så højt op i. Bl.a. efter indskriden fra Folketingets Ombudsmand har myndighederne nu lagt kursen om. Spørgsmålet er, hvor gode er de nye aftaler er, både set fra et samfundssynspunkt og et forskersynspunkt.

Deltagere:

Professor em. Heine Andersen

Formand for Dansk Magisterforening Camilla Gregersen Forhandelingsdirektør i Akademikerne Sofie Nilsson

Direktør i Forfatternes Forvaltningsselskab Stig von Hielmcrone

Se arrangementet som web-tv her.

 

Ophavsret, arkitektur og design

Arkitektur og design har juridisk beskyttelse efter ophavsretsloven. Men reglerne krænkes tit, ikke kun af private, men også af offentlige myndigheder. Nogle bryder reglerne på grund af ukendskab til dem. Andre har svært ved at forstå, at man kan eje en ide juridisk. Og andre mener ikke, at det kan være rigtigt, at de skal betale sekscifrede beløb til gengæld for et sæt tegninger, der kan kopieres lige så let i kopimaskinen. Hvor går grænsen mellem lovlig inspiration og ulovligt plagiat, og hvor bør den gå? Hvad betyder den juridiske beskyttelse for arkitekter og designere? Beskytter vi for meget eller for lidt, eller lige tilpas? Og hvordan skal man sikre sig sine rettigheder som arkitekt eller designer?

Deltagere:

Arkitekt, medlem af UBVA Gregers S. Gregersen

Formand for Forbundet Arkitekter og Designere Peter Toftsø

Arkitekt Rune Veile

Ordstyrer: Advokat Martin Dahl Pedersen, Kromann Reumert

Se arrangementet som web-tv her.

 

Forskningsetik og retssikkerhed

Forskere skal overholde principper om god videnskabelig praksis. Hvis de træder ved siden af, kan det medføre alvorlige sanktioner. Det kan i mange tilfælde være karriereødelæggende. Det er derfor vigtigt, at de organer, der skal vogte forskningsetikken, gør det på en måde, som tager hensyn til forskernes retssikkerhed. De gamle ”Udvalg vedrørende videnskabelig uredelighed” (UVVU) har flere gange fået deres afgørelser fejet af bordet ved domstolene. Nu bliver de afløst af et nyt ”Uredelighedsnævn”. Spørgsmålet er, om det vil være en forbedring. Vil Uredelighedsnævnet tage mere hensyn til forskernes retssikkerhed end UVUU gjorde?

Deltagere:

Formand for Akademikerne Lars Qvistgaard

Professor dr.med. medlem af UBVA Mogens Holst Nissen

Ledende biokemiker, medlem af UBVA Anders Holten Johnsen

Ordstyrer: Formand for UBVA Morten Rosenmeier

Se arrangementet som web-tv her.UBVA | Nørre Voldgade 106 | 1358 København K | CVR: 62968818