Folkemødet på Bornholm 2018

UBVA deltog på folkemødet på Bornholm 2018 med tre arrangementer:

Skal vi have et sagkyndigt enerets-nævn for arkitekter og designere?

Arkitektur og design beskyttes af intellektuelle ejendomsrettigheder. De færreste arkitekter og designere har dog ikke råd til at føre retssager. De fleste giver så op på forhånd, når nogen krænker deres rettigheder. Men i de andre nordiske lande kører sagerne derimod ved sagkyndige nævn, der er langt billigere og langt hurtigere end domstolene. Hvorfor gør vi ikke sådan i Danmark?

Paneldeltagere

Gregers S. Gregersen – Arkitekt og Medlem af UBVA

Johan Løje – Advokat, Løje Arnesen Meedom

Peter Toftsø – Formand for Forbundet Arkitekter og Designere

Martin Dahl – Advokat, Kroman Reumert

 

Hvad skal vi med ophavsret?

Ophavsret handler om at skaffe penge til rettighedshaverne, herunder forfattere og forlag. Mange penge kommer i dag fra bibliotekssektoren. Kravet om tilladelser og betaling opleves dog ikke altid som flugtende med bibliotekernes formål om at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet. Nogle mener, at rettighedshaverne har en tendens til at forlange for meget. Andre, at ophavsretten indskrænker ytrings- og informationsfriheden. Er det rimeligt, at e-bogsudlån skal kræve tilladelse fra forlagene? og at digitalisering af kulturarven kræver Copydan-aftaler?

Paneldeltagere

Thomas Angermann – Leder af Kultur og Bibliotek, Gentofte kommune

Morten Rosenmeier – Professor, ph.d., Formand for UBVA

Henrik Udsen – Professor, dr.jur, Københavns Universitet

 

Sociale medier, ophavsret og ytringsfrihed

De film og billeder og meget andet, som bruges på sociale medier, er beskyttet af ophavsret. Men de sociale medier er i vidt omfang uden juridisk ansvar, når brugerne oploader stof uden at spørge ophavsmanden. Det har skabt juridisk grobund for tjenester som YouTube og Facebook. Men de ophavsmænd, hvis stof bruges på nettet, får langtfra altid nogen betaling. Hvorfor betaler verdens største musik- og filmtjeneste ikke til ophavsmændene? Kunne man drive YouTube på en anden måde? Eller ville det krænke ytrings- og informationsfriheden og skabe et fattigere samfund?

Paneldeltagere

Camilla Gregersen – Formand for Dansk Magisterforening

Anders Lassen – Direktør i Koda

Kim Kusk Mortensen – Medlem af UBVA

Ordstyrer: Katrine Nyland Sørensen

Arrangementerne vil snarest kunne høres som podcast her på siden.UBVA | Nørre Voldgade 106 | 1358 København K | CVR: 62968818