Folkemødet på Bornholm 2019

UBVA deltog i Folkemødet i juni 2019 på Bornholm med 3 arrangementer:

Er du krænket? Om universitetsforskning og krænkelseskultur

Hvad er politisk korrekt at sige og skrive på universiteterne? Er krænkelseskulturen gået for vidt?

På universiteterne er der en stigende bevidsthed om, hvad det er politisk korrekt at sige og skrive. Der har f.eks. været sager om folk, der følte sig krænket af biologiske statistikker, der sondrede mellem mænd og kvinder uden hensyn til dem, der ikke er nogen af delene. Men muligheden for at sige tingene rent ud er en vigtig del af den akademiske frihed. Er krænkelseskulturen på universiteterne gået for vidt? Eller skal forskerne bare være bedre til at vise hensyn?

Oplæg ved lektor Thomas Brudholm, Københavns Universitet med efterfølgende paneldiskussion. I panelet:

Lektor Thomas Brydholm, Københavns Universitet

Lektor Bjarne Andreasen, Niels Bohr Instituttet

Uddannelseschef Kim Kusk Mortensen, Aarhus Universitet

Moderator: Formand for UBVA, professor Morten Rosenmeier

Verdensmål:

Kvalitet i uddannelse.

Er den accelererende krænkelseskultur gået for vidt, så det blive en barriere for effektive læringsmiljøer? Dette blev debatteret. 

 

Juraen og de unge på internettet. Gør vi det godt nok?

Er vi dygtige nok til at fortælle de unge om adfærdsregler på internettet?

Stadigt flere mennesker er på internettet hele tiden. Men internettet er ikke et risikofrit sted at opholde sig. At trykke ”del” på en ulovlig video kan skaffe én alvorlige problemer på halsen. Spørgsmålet er, i hvilket omfang de aktuelle juridiske regler er rimelige. Desuden er det et spørgsmål, om vi er gode nok til at fortælle ikke mindst de unge om, hvad reglerne går ud på. Uklart formidlede regler er der jo ingen der retter sig efter.

–      Hvad må man på internettet, og hvad må man ikke?

–      Er reglerne rimelige?

–      Er vi gode nok til at formidle reglerne over for ikke mindst de unge?

–      Er der noget, vi kan gøre bedre?

I panelet:

–      Advokat Anders Sevel Johnsen, Dansk Journalistforbund

–      Leder af Rettighedsalliancen Maria Fredenslund

–      Uddannelseschef, medlem af UBVA Kim Kusk Mortensen

Moderator: Direktør i Forfatternes Forvaltningsselskab Stig von Hielmcrone

Verdensmål:

Fred, retfærdighed og stærke institutioner

Debat om hvordan om hvordan vi får styrket uddannelsesinstitutioner, så de kan formidle viden til de unge om hvordan man undgår kriminalitet på nettet.

 

Udfordringer for forskningsfriheden

Har vi den nødvendige forskningsfrihed? Eller er det en rosenrød fortælling? Hvordan håndteres det?

Forskere har forskningsfrihed efter loven, menneskeretskonventionen m.m. Spørgsmålet er, i hvilket omfang det slår igennem i virkelighedens verden. Den officielle

fortælling er, at DK ligger i overhalingsbanen, her som på andre områder, og at den høje grad af forskningsfrihed ved danske forskningsinstitutioner aftvinger international respekt og beundring. I virkeligheden er tingene ikke altid så rosenrøde. Bl.a. er det svært at have fuld forskningsfrihed i en verden, hvor mere og mere forskning bliver betalt af erhvervslivet.

Hvad er de største udfordringer for forskningsfriheden i dag? Og hvordan håndteres det?

Oplæg ved professor, ph.d., medlem af UBVA Bent Ole Gram Mortensen med efterfølgende paneldebat. I panelet

Formand for Dansk Magisterforening Camilla Gregersen

Forhandlingsdirektør i Akademikerne Sofie Nilsson

Medlem af UBVA, lektor ph.d. Peter Szabo

Prodekan, professor Mogens Holst Nissen, Københavns Universitet

Moderator: Advokat Martin Dahl Pedersen, Kromann Reumert

Verdensmål:

Anstændige jobs og økonomisk vækst

 

Debat om hvordan udviklingsorienterede politikker skal fremme produktive aktiviteter, skabe anstændige jobs, iværksætteri, kreativitet og innovation.

 UBVA | Nørre Voldgade 106 | 1358 København K | CVR: 62968818