Velkommen til ubva.dk

 

Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde (UBVA) er et stående udvalg under hovedorganisationen Akademikerne. Vi varetager de danske akademikeres interesser i spørgsmål om intellektuelle ejendomsrettigheder, forskningsfrihed og forskningsetik.

 

AC-organisationer og deres medlemmer kan få bistand af UBVA i konkrete sager. Og uanset om du er medlem af en AC-organisation eller ej, kan du her på siden blandt andet:

 

  • Læse gratis e-bøger og artikler om ophavsret og patentret

 

  • Tilmelde dig vores gratis kurser i ophavsret, forskningsetik mv.

 

  • Se vores årlige symposier som web-tv

 

  • Hente vores vejledende aftaler om webcast af undervisning, udgivelse af faglitteratur m.m.

 

  • Eller stille os spørgsmål om ophavsret m.m. under Kontakt UBVA

Os der elsker viden

 

Rettighedsalliancen har lanceret kampagnen “Os Der Elsker Viden” om korrekt brug af studiebøger. Kampagnen henvender sig til studerende på videregående uddannelser.

 

Os Der Elsker Viden – kampagnen blev skudt i gang ved studiestart, og den skal oplyse og guide de studerende til at bruge, kopiere og købe studiebøger på lovlig vis.

 

Det er i dag sværere for studerende at agere lovligt end tidligere. De er vant til at finde indhold på nettet og dele det med hinanden digitalt, men når delingen omfatter studiebøger, har det konsekvenser. Studiebøger bliver kun ved med at udkomme, hvis de bliver købt af de studerende, og det er den problematik, som kampagnen adresserer.

 

Kampagnen er blevet til i et samarbejde mellem bl.a. forfattere, forlag og boghandlere og løber over de næste tre år.

 

Os Der Elsker viden har et kampagnesite, som guider de studerende til korrekt kopiering og køb af analoge og digitale studiebøger.

 

Spred budskabet:

 

RettighedsAlliancen og UBVA vil opfordre til spredning af kampagnen

 

  • Fortæl om kampagnen på jeres kommunikationsplatforme.
  • Del hjemmesiden osderelskerviden.dk på sociale medier.
  • Like Facebooksiden ’Os Der Elsker Viden’. Og del gerne Facebookfilmen og andre opslag på Facebook løbende.
  • Brug kampagneelementer i mail-signaturer, materialer etc. I kan downloade logoer, designmanual og guide til kopiering af studiebøger her.
  • Spred kampagnen til uddannelsesinstitutioner

 

Se UBVAs symposier som web-tv

 

UBVA holder hvert år et stort symposium om et af de emner, udvalget arbejder med. Vi har haft symposier om plagiat, juridiske problemer med e-læring, ophavsretten og brugerne, forskning etik og jura m.m. Se symposierne som web-tv her på hjemmesiden.

Læs mere

 

Nordic Copyright in an EU Perspective

 

Konferencen den 1. april 2020 blev aflyst grundet COVID-19.

Vi forventer dog at kunne afholde konferencen onsdag den 21. oktober 2020, og vi vil – så snart vi ved mere – udsende mere information herom.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Læs mere

Forskning og interessekonflikter. UBVA-symposium 2019

 

UBVA´s ophavsretssymposium 2019 Forskning og interessekonflikter blev holdt den 7. november 2019 i København.

Læs mere

 

Copydan-penge til akademiske eksperter

Er du akademisk ekspert? Og har du medvirket i udsendelser? Så har du måske krav på penge fra Copydan.

Lov om kollektiv forvaltning af ophavsrettigheder trådte i kraft 10. april 2016. Loven betyder, at akademiske eksperter, der har medvirket i tv-udsendelser mv. omfattet af Copydan-aftaler, får betaling fra Copydan. Pengene forvaltes af UBVA.

Læs mere

 

 

Hvem har ophavsretten til undervisningsmateriale?

Mange erhvervsskoler m.fl. vil gerne have del i ophavsretten til undervisningsmateriale. Det kræver hensigtsmæssige aftaler med underviserne.

Læs mere

 

UBVA | Nørre Voldgade 29 | 1358 København K | CVR: 62968818