Forskningspublicering, forfatterskab og formidling

HVAD SIGER JURAEN? OG HVAD MED VIDENSKABSETIKKEN?

Offentligt finansieret forskning skal nyttiggøres. Det sker bl.a. via forskningspublicering og populær forskningsformidling.

Set fra et samfundsmæssigt synspunkt er det i den forbindelse væsentligt, at offentliggørelsen sker på en måde, så forskningen kommer så mange som muligt til gode. Der er derfor vedtaget politikker om, at forskning bør publiceres under ”Creative Commons-licenser” o.l. for at leve op til universitære krav om ”Open Access”. For forskerne og deres institutioner er det vigtigt, at de forskere, der har ydet et bidrag til publikationerne, bliver ordentligt nævnt, enten på forfatterlister eller i taksigelser. Endvidere er det, ikke mindst for forskerne, vigtigt, at de vilkår, de bliver tilbudt af forlagene, er rimelige og afbalancerede. Det er desværre ikke nødvendigvis noget, der sker automatisk.

Ud over at producere videnskabelige publikationer forventes forskere også at formidle deres viden på mere populære måder, herunder i pressen og på sociale medier. Hvis formidlingen skal trænge igennem, er den nødt til at holde sig på et overordnet plan, hvor alle nuancer ikke nødvendigvis kommer med. Det er i den forbindelse et spørgsmål, hvor populært forskere har lov at udtrykke sig, og i hvilket omfang formidling er undergivet præcisions- og saglighedskrav. Et beslægtet spørgsmål er, hvor meget forskere skal vide om de emner, de udtaler sig om. Skal man holde sig snævert til sit fagområde? Eller har man en mere udstrakt formidlingsfrihed? Hvor går grænserne? Og hvad sker der, hvis man overtræder dem?

De spørgsmål reguleres af både forskningspolitiske målsætninger, videnskabsetiske normer og juridiske regler om ophavsret og aftaleret. Både for forskere og andre ansatte inden for forskningsverdenen er det vigtigt, at man har et basalt kendskab til reglerne.

  • Hvem ejer forskningen, forskerne eller forskningsinstitutionerne?
  • Hvilke juridiske regler og videnskabsetiske normer regulerer forskningspublicering, forfatterskab og formidling?
  • Hvor meget skal forskere vide om de emner, de formidler om?
  • Hvad bør forskere særligt overveje, når de indgår aftaler med tidsskrifter og bogforlag om publicering af deres forskning?
  • Hvilke overvejelser bør forskere gøre om publicering i Open Access? Hvilke licenstyper kan man bruge, og hvilke skal man holde sig fra?
  • Hvordan kan forskningsinstitutionerne understøtte en hensigtsmæssig forskningspublicering og politiske målsætninger om øget Open Access?
  • Hvornår er man medforfatter, og hvornår skal man nøjes med en taksigelse?
  • Hvordan kan man forebygge og håndtere tvister om forfatterskab?

 

 

Målgruppe

Kurset henvender sig til alle, der gerne vil vide mere om de emner, der er nævnt ovenfor, herunder forskere og ansatte inden for forskningssektoren, sagsbehandlere, tillidsrepræsentanter, named persons m.fl.

Undervisere

Professor Clement Petersen og professor Morten Rosenmeier, Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet. Vi er henholdsvis juridisk konsulent og formand for UBVA.

Kursusmateriale

Bliver tilsendt inden kurset.

Pris

Det er gratis at deltage på kurset.

Tid, sted og tilmelding

Fredag den 20. september 2024.

Kurset afholdes i Akademikerne, Nørre Voldgade 106, 1.sal, 1358 København K kl. 9.00-16.00.

Tilmeld dig kurset her.

 

Andre kurser

Ud over forfatterkurserne holder UBVA også en række andre kurser, der måske kan have din interesse. Læs mere på www.ubva.dk under punktet “Kurser”.

Man kan få løbende information om UBVA’s forskellige kursustilbud ved at tilmelde sig UBVA’s nyhedsbrev.

Persondatapolitik

Når du tilmelder dig et kursus, beder vi om at få oplyst følgende oplysninger om dig: Navn, e-mailadresse, arbejdsplads/uddannelsessted, adresse og telefonnummer. Vi behandler disse personoplysninger for at kunne håndtere din kursustilmelding og afvikle kurset. Vi skal desuden ifølge lovgivningen kunne dokumentere, hvem der har deltaget i UBVA’s kurser i 5 år efter udgangen af det år, hvori kurset blev afviklet. Vi opbevarer derfor dine personoplysninger i denne periode, hvorefter de slettes. Lovgrundlaget for behandling af dine personoplysninger er databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b og c.

Vi henviser i øvrigt til UBVAs persondatapolitik, som du kan læse på www.ubva.dk under ”om UBVA”.UBVA | Nørre Voldgade 106 | 1358 København K | CVR: 62968818