Forskning og interessekonflikter. UBVA-symposium 2019

En forsker er i en interessekonflikt, hvis finansielle eller andre interesser kan kompromittere eller påvirke den professionelle vurdering. Håndtering af interessekonflikter er dagligdag for mange forskere, bl.a. fordi mere og mere forskning bliver finansieret af erhvervslivet. Der kan også opstå interessekonflikter i forbindelse med universiteternes ”myndigheds­betje­ning”, eller når forskerne bijobber.

Det er vigtigt, at man håndterer interessekonflikterne på en ordentlig måde. Ikke alene kan interessekonflikter kompromittere forskningen til skade for samfundet. Forskere, der træder ved siden af, risikerer også alvorlige sanktioner. Hvordan man som forsker skal håndtere interessekonflikter, er derfor et spørgsmål, der fylder mere og mere inden for forskningsverdenen.

  • Hvilke typer af interessekonflikter opstår i praksis?
  • Hvornår kan interessekonflikter være et samfundsmæssigt problem?
  • Skal man deklarere alle interessekonflikter? Eller er der nogen, man hellere skal tie stille med?
  • Er forskerne gode nok til at deklarere deres interessekonflikter?
  • Er det i orden, at forskere bijobber?

 

Det, og meget mere, blev diskuteret på UBVA-symposiet Forskning og interessekonflikter torsdag den 7. november 2019 i København.

Download programmet her.

Se symposiet som web-tv her.UBVA | Nørre Voldgade 106 | 1358 København K | CVR: 62968818