Gratis kurser om forskning, etik og jura

Der er mange regler om forskning. De kan være juridiske, etiske eller begge dele.

Nogle regler giver forskerne eller institutionerne rettigheder. Blandt andet får de rettigheder efter lov om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner, hvis deres forskning resulterer i patenterbare opfindelser. Og ophavsretsloven giver forskere ophavsret til deres bøger og artikler. Desuden giver både ophavsretsloven og forskningsetiske principper forskere krav på at få deres navn nævnt på de videnskabelige afhandlinger, de har været med til at skrive.

Andre regler pålægger forskerne eller forskningsinstitutionerne pligter. Det gælder blandt andet persondataretlige regler om, at forskningsprojekter skal anmeldes til Datatilsynet. Som et andet eksempel kan nævnes regler om, at forsøg skal være i overensstemmelse med etiske standarder, eller om, at det er forbudt at plagiere andres forskning.

Men forskningsverdenen rystes jævnligt af skandaler, og lovjunglen er tyk og uigennemtrængelig. Det er vigtigt, at forskere og andre med tilknytning til forskningsverdenen er klædt på, hvis de gerne vil trænge helskindet igennem.

 • Hvem har rettighederne til forskningsresultaterne, forskeren eller uddannelsesinstitutionen? Hvilken forskel gør det, om der er tale om rettigheder efter patentloven, ophavsretsloven eller andre regler? Og hvilke rettigheder har eksterne samarbejdsparter?
 • Kan en forsker, der får nyt job, tage sine vævsprøver med?
 • En forsker begår en computer-relateret opfindelse i fritiden ved hjælp af universitetets udstyr. Skal man bruge ophavsretslovens § 59, lov om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner eller begge dele? Og hvad går de ud på?
 • Hvornår skal forskning anmeldes til Datatilsynet? Og hvad har forskning og persondataret med hinanden at gøre?
 • Hvor går grænsen mellem plagiat og inspiration? Må man overtage andres kildehenvisninger uden selv at slå kilderne efter? Eller hvad med andres citater?
 • Hvad skal der til, før man har krav på at få sit navn nævnt på en artikel? Er det nok, at man er vejleder for den, der har skrevet den?
 • Kan forskere, der har været med i et forskningsprojekt, forbyde de andre forskere at publicere resultaterne? Hvem ejer hvad?
 • Hvad er forskellen på videnskabelig redelighed og god videnskabelig praksis?

Få svar på det, og meget mere, på UBVAs kurser om Forskning, etik og jura.

 

 

Kurset er delt op i et grundlæggende kursus og et udvidet kursus.

På det grundlæggende kursus om forskning, etik og jura gennemgår vi blandt andet de juridiske og forskningsetiske regler og normer om:

 • Hvad er “god videnskabelig praksis”, og hvordan sikrer man den?
 • Hvem ejer forskningen i henhold til ophavsretsloven, patentloven, designloven og andre juridiske regler, forskeren eller institutionen?
 • Hvilke rettigheder har eventuelle samarbejdspartnere?
 • Regler af betydning for “data management”

På det udvidede kursus fokuserer vi bl.a. på:

 • Regler om forfatterskaber. Hvornår har man krav på at få sit navn nævnt på en afhandling skrevet af flere?
 • Plagiat, selvplagiat og god citatskik
 • Hvad skal der stå i de forlagsaftaler, som man som forsker indgår med forlag? Og hvordan sikrer man adgangen til “Open Access”?
 • Publicering af værker skabt i forskningssamarbejder – hvem skal på som medforfatter? Og hvilke aftaler bør man indgå?
 • Interessekonflikter og dobbeltroller

 

Målgruppe

Kurset henvender sig til alle, der gerne vil vide mere om de emner, der er nævnt ovenfor, herunder forskere og ansatte inden for forskningssektoren, sagsbehandlere, tillidsrepræsentanter m.fl.

Pris

Deltagelse er gratis.

Tid, sted og tilmelding

I anden halvdel af 2021 afholder vi hhv. et grundlæggende og et udvidet kursus på følgende datoer:

Det grundlæggende kursus holder vi torsdag den 28. oktober 2021. Kurset er aflyst.

Det udvidede kursus er den fredag den 19. november 2021. Kurset er aflyst.

Sted:
Akademikerne, Nørre Voldgade 29, 1358 København K

Kursusundervisere

Videnadvokat MMCR Henrik Faursby Ahlers, Akademikerne, UBVA’s formand professor Morten Rosenmeier og professor Clement Salung Petersen. De sidstnævnte arbejder til daglig på Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet.

Andre kurser

UBVA holdes også andre kurser, der måske kan have din interesse. Læs mere på www.ubva.dk under punktet “Gratis kurser”.

Og få løbende information om UBVAs forskellige kursustilbud ved at tilmelde dig UBVAs nyhedsbrev.

Persondatapolitik

Når du tilmelder dig et kursus, beder vi om at få oplyst følgende oplysninger om dig: Navn, e-mailadresse, arbejdsplads/uddannelsessted, adresse og telefonnummer. Vi behandler disse personoplysninger for at kunne håndtere din kursustilmelding og afvikle kurset. Vi skal desuden ifølge lovgivningen kunne dokumentere, hvem der har deltaget i UBVAs kurser i 5 år efter udgangen af det år, hvori kurset blev afviklet. Vi opbevarer derfor dine personoplysninger i denne periode, hvorefter de slettes. Lovgrundlaget for behandling af dine personoplysninger er databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b og c.

Vi henviser i øvrigt til UBVAs persondatapolitik, som du kan læse på www.ubva.dk under ”om UBVA”.UBVA | Nørre Voldgade 106 | 1358 København K | CVR: 62968818