Gratis kurser om ophavsret for forfattere

Som forfatter har man ophavsretten tæt inde på livet.

Det er på grund af ophavsretten, at forfattere får betaling for deres arbejde. Uden ophavsretten fik de ingen royalty og ingen penge fra Copydan. Det er også ophavsretten, der er grunden til, at man som forfatter kan modsætte sig at blive plagieret i bøger og film m.m. Forfatteren har, som man somme tider udtrykker det, en »åndelig ejendomsret« til sin tekst. Det er ophavsretten, der sørger for det.

Som forfatter kan man blive stillet over for en lang række svære ophavsretlige spørgsmål. Og det er vigtigt, at man er klædt ordentligt på til at svare på dem.

 • Hvor går grænsen mellem inspiration og plagiat?
 • Hvor meget må man citere fra andre, hvis der skal være tale om lovligt citat?
 • Hvad er en god forlagskontrakt?
 • Hvor meget plejer man at få i royalty?
 • Har man som forfatter krav på indsigt i, hvordan ens royalties beregnes?
 • En forfatter vil gerne udgive sin bog som e-bog. Er der noget særligt, vedkommende skal være opmærksom på?
 • Hvordan beregner man royaltyen for e-bøger?
 • En forfatter har skrevet en bog om et bestemt emne. Må forlaget udgive en anden bog om samme emne, skrevet af en anden? Og må forfatteren udgive en anden bog om samme emne på et andet forlag?
 • Kan man kræve større royalty, hvis ens bog sælger bedre end forventet?
 • Hvad er forfatterens rettigheder, hvis forlaget misligholder forlagsaftalen eller trækker tiden ud i stedet for at udgive ens bog?
 • Kan forlaget sætte andre forfattere til at lave nye udgaver af ens bog?
 • Hvad er Creative Commons og Open access?

Bliv i stand til at svare på det, og meget mere til, på kurset Ophavsret for forfattere. Det holdes i samarbejde mellem UBVA, Danske Skønlitterære Forfattere og Dansk Journalistforbund.

 

 

Hvem kan deltage?

Du kan deltage på kurset, hvis du er akademiker, forfatter, oversætter eller journalist eller har andre gode grunde til at interessere dig for ophavsret for forfattere.

Kursuslærere

Lærerne på UBVA’s kurser er førende specialister i ophavsret.

Kursusmateriale

Deltagerne på kurset får et gratis trykt eksemplar af Morten Rosenmeiers bog Ophavsret for begyndere. Man kan også downloade bogen som gratis e-bog fra www.ubva.dk, punktet “Publikationer”.

Pris

Det er gratis at deltage på kurset.

Tid, sted og tilmelding

Fredag den 26. november 2021. Afholdes i Akademikerne, Nørre Voldgade 29, 2., 1358 København K.

Kurset afholdes kl. 9.00-16.00.

Tilmelding til kurset.

 

Andre kurser

Ud over forfatterkurserne holder UBVA også en række andre kurser, der måske kan have din interesse. Læs mere på www.ubva.dk under punktet “Kurser”.

Man kan få løbende information om UBVAs forskellige kursustilbud ved at tilmelde sig UBVAs nyhedsbrev.

Persondatapolitik

Når du tilmelder dig et kursus, beder vi om at få oplyst følgende oplysninger om dig: Navn, e-mailadresse, arbejdsplads/uddannelsessted, adresse og telefonnummer. Vi behandler disse personoplysninger for at kunne håndtere din kursustilmelding og afvikle kurset. Vi skal desuden ifølge lovgivningen kunne dokumentere, hvem der har deltaget i UBVAs kurser i 5 år efter udgangen af det år, hvori kurset blev afviklet. Vi opbevarer derfor dine personoplysninger i denne periode, hvorefter de slettes. Lovgrundlaget for behandling af dine personoplysninger er databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b og c.

Vi henviser i øvrigt til UBVAs persondatapolitik, som du kan læse på www.ubva.dk under ”om UBVA”.UBVA | Nørre Voldgade 106 | 1358 København K | CVR: 62968818