Hvad er UBVA?

UBVA står for Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde. Vi er et udvalg under Akademikerne og varetager akademikeres interesser i relation til intellektuelle ejendomsrettigheder, dog primært ophavsret. Desuden rådgiver vi i sager vedr. forskningsetik.

Udvalgets medlemmer er udpeget direkte af de 25 organisationer, der er medlemmer af Akademikerne.

Se UBVA’s kommissorium her.

UBVA’s medlemmer er alle sammen mennesker, der til daglig har intellektuelle ejendomsrettigheder tæt inde på livet. Formanden er normalt en universitetsjurist, udpeget af Djøf.

UBVA’s opgaver er bl.a.:

  • ­Vi hjælper Akademikernes medlemsorganisationers medlemmer i sager om intellektuelle ejendomsrettigheder, og i praksis især ophavsret
  • Vi besvarer spørgsmål om ophavsret, sendt til os via denne hjemmeside. Man behøver ikke være akademiker eller medlem af en af Akademikernes medlemsorganisationer for at sende os spørgsmål
  • Vi holder gratis kurser i ophavsret, forskningsetik mm. Men behøver ikke være akademiker eller medlem af en af Akademikernes medlemsorganisationer for at komme med på kurserne
  • Vi støtter udbredelse af information om intellektuelle ejendomsrettigheder og forskningsetik. Bl.a. giver vi økonomisk støtte til bøger om det. Normalt bliver bøgerne bagefter, med forfatterens samtykke, lagt gratis til download her på hjemmesiden under “Publikationer”.
  • Vi holder symposier om ophavsret. Bagefter kan man se dem som web-tv her på hjemmesiden.
  • Vi deltager i lovforberedende arbejde og afgiver høringssvar i forbindelse med ændringer af ophavsretsloven mv.
  • Vi anlægger eller deltager i principielle retssager om både intellektuelle ejendomsrettigheder, herunder primært vedr. ophavsretskrænkelser, og sager om forskeres ytringsfrihed m.m.

 

UBVA er også medlem af organisationer, der beskæftiger sig med ophavsrettigheder, som repræsentanter for akademikerne. Bl.a. er UBVA repræsenteret i Copydan Tekst og Nodes bestyrelse, Samrådet for Ophavsret, Forfatternes Forvaltningsselskab, RettighedsAlliancen, VISDA (Visuelle Rettigheder i Danmark) m.m.

Hvis du tilmelder dig UBVA’s nyhedsbrev i venstremenuen, holder vi dig løbende orienteret om kommende kurser, symposier, udgivelser m.m.UBVA | Nørre Voldgade 106 | 1358 København K | CVR: 62968818