Ophavsret for biblioteker

Bibliotekerne har ophavsretten tæt inde på livet. Og den får større og større betydning, jo mere digital verden bliver. Før i tiden var den primære biblioteksopgave at låne bøger ud. Det var der ikke ret meget ophavsret i. Men i den digitale tidsalder skal bibliotekerne meget mere. Og det skaber ophavsretlige problemer.

  • Må man kopiere materiale med henblik på udlån og sende låneren en digital fil?
  • Må man stille kopimaskiner og scanningsudstyr til rådighed for lånerne?
  • Må man bruge fotografier på en bibliotekshjemmeside eller en storskærm ved udlånet? Og hvad med musik og film?
  • Må bibliotekerne arkivere indhold fra internettet med henblik på udlån?
  • Må biblioteker fremstille kopier af fx gamle eller skrøbelige bøger og udlåne kopierne i stedet for de rigtige bøger?
  • Et bibliotek får taget pressefotos i forbindelse med et arrangement. Hvilke rettigheder har biblioteket til dem? Hvor længe må det bruge billederne? Og må det låne dem ud til andre biblioteker?
  • Må man lægge billeder, man har fået fra en billeddatabase, på YouTube og Facebook?

De spørgsmål er kun toppen af isbjerget.

Få svar på dem, og flere til, på UBVA’s kursus om Ophavsret for biblioteker. Kurset arrangeres i samarbejde med DM.

Underviserne

Underviserne på UBVA’s kurser er førende specialister i ophavsret.

Pris

Deltagelse er gratis.

Tid, sted og tilmelding

I 2024 afholder vi 2 kurser om ophavsret for biblioteker.

Fredag den 5. april med fysisk deltagelse.
Kurset afholdes i Akademikerne, Nørre Voldgade 106, 1. sal, 1358 København K

Fredag den 4. oktober med virtuel deltagelse via zoom.

Kurserne afholdes kl. 9.00-16.00.

Tilmeld dig kurserne her.

 

Andre kurser

Ud over bibliotekskurserne holder UBVA også en række andre kurser, som måske kan have din interesse. Blandt andet holder vi særlige kurser om databaser og licenskontrakter. Læs mere her på www.ubva.dk under punktet “Gratis kurser”.

Du kan få løbende information om UBVA’s forskellige kursustilbud ved at tilmelde dig UBVA’s nyhedsbrev.

Persondatapolitik

Når du tilmelder dig et kursus, beder vi om at få oplyst følgende oplysninger om dig: Navn, e-mailadresse, arbejdsplads/uddannelsessted, adresse og telefonnummer. Vi behandler disse personoplysninger for at kunne håndtere din kursustilmelding og afvikle kurset. Vi skal desuden ifølge lovgivningen kunne dokumentere, hvem der har deltaget i UBVA’s kurser i 5 år efter udgangen af det år, hvori kurset blev afviklet. Vi opbevarer derfor dine personoplysninger i denne periode, hvorefter de slettes. Lovgrundlaget for behandling af dine personoplysninger er databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b og c.

Vi henviser i øvrigt til UBVA’s persondatapolitik, som du kan læse på www.ubva.dk under ”om UBVA”.

 Ophavsret for bibliotekerUBVA | Nørre Voldgade 106 | 1358 København K | CVR: 62968818