Patentret

Opfindelser kan beskyttes efter patentloven eller brugsmodelloven.

Det er en betingelse, at man har skabt en opfindelse, som er ny og adskiller sig væsentligt fra, hvad der før har været kendt.

Læs mere om, hvordan man får beskyttelsen, i Ebbe Johansens e-bog Patenter for opfindere og iværksættere.

Se også artiklen Skal jeg offentliggøre min opfindelse af Kirstine N. Hvid og Anders Heebøll-Nielsen, bragt i Awapatent i Danmark, september 2010.

Mange opfindelser laves af ansatte, mens de arbejder for en arbejdsgiver. Arbejdsgiveren har så somme tider ret til at få rettighederne til opfindelsen.

Hvis opfinderen er forsker ved en forskningsinstitution, står reglerne i lov om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner.

Hvis opfinderen arbejder et andet sted end ved en forskningsinstitution, f.eks. i en privat virksomhed, står reglerne i lov om arbejdstageres opfindelser.

Læs mere om den førstnævnte lov i Jens Schovsbos gratis e-bog “Lov om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner“.

Og læs mere om lov om arbejdstageres opfindelser i Mads Bryde Andersens gratis e-bog “Lov om arbejdstageres opfindelser – med kommentarer“.

 

Firmaet “Høiberg, European patent & trademark attorneys” har givet tilladelse til UBVAs linking til deres patentguides, se nærmere her:

1. Patent Guide, How to patent your inventions

2. Medicon Valley Patent Guide: How to patent pharma, biotech & mediecotech inventions

Herudover publicerer Høiberg løbende en række artikler som publiceres på deres hjemmeside

Opdateret 17. november 2017

UBVA | Nørre Voldgade 106 | 1358 København K | CVR: 62968818