Persondatapolitik for UBVA

Her på siden kan du læse om UBVAs politik for håndtering af personoplysninger.

Dataansvarlig

Akademikerne

Nørre Voldgade 29

1358 København K

Tlf. 33 69 40 40

E-mail: ac@ac.dk

Web: www.ac.dk.

Indsamling og formål

UBVA indsamler og behandler personoplysninger for at kunne yde juridisk rådgivning inden for UBVA’s sagsområde, dvs. intellektuelle ejendomsrettigheder, forskningsetik og forskningsjura. Vi indsamler ikke flere personoplysninger end dem, der er nødvendige for at kunne yde rådgivning i den enkelte sag.

UBVA behandler personoplysningerne med hjemmel i persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, litra b eller litra f. Særlige kategorier af personoplysninger behandles dog med hjemmel i persondataforordningens artikel 9, stk. 2, litra a, litra d, litra e og/eller litra f. Når UBVA behandler personoplysninger på grundlag af dit samtykke, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Når UBVA behandler personoplysninger om personer, der ikke selv har henvendt sig til UBVA, sker det med hjemmel i artikel 6, stk. 1, litra f, og med det formål at varetage interesserne for den person, der har henvendt sig til UBVA.

UBVA videregiver ikke dine personoplysninger til tredjemand.

UBVA kan offentliggøre et anonymiseret referat af de sager, som UBVA behandler, herunder på www.ubva-svarbank.dk. Anonymiseringen indebærer, at det hverken er muligt ud fra referatet at identificere, hvem sagen vedrører, eller hvilken arbejdsplads og lign. der evt. er involveret.

Opbevaring

UBVA opbevarer normalt dine personoplysninger i 5 år efter udgangen af det år, hvor UBVA har afsluttet behandlingen af din sag.

Indsigtsret

Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger vi har registeret om dig. Ved henvendelse om indsigt i egne oplysninger, vil vi stille krav om dokumentation for din identitet for at sikre, at oplysninger kun udleveres til rette vedkommende.

Adgang til sletning eller rettelse af dine personoplysninger

Hvis du mener, at de personoplysninger, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

I nogle tilfælde har vi en forpligtelse til at slette dine personoplysninger. Hvis du mener, at dine oplysninger ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine personoplysninger bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

UBVA’s nyhedsbrev

Hvis du allerede er tilmeldt eller tilmelder dig som modtager af UBVA’s nyhedsbrev, er det nødvendigt, at vi behandler enkelte oplysninger om dig. Der er tale om oplysninger om navn og e-mailadresse, som du selv har givet eller giver os i forbindelse med din tilmelding. Oplysninger kan desuden blive brugt til statistiske formål.

Du har til enhver tid mulighed for at rette dine oplysninger eller afmelde dig for modtagelse af nyhedsbrevet ved at sende en mail til følgende adresse: UBVA2@ac.dk.

Indsigelsesret

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine personoplysninger.

Klage

Klager over Akademikernes behandling af personoplysninger skal rettes til:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5
1300 København K
Tlf.: 3319 3200
E-mail: dt@datatilsynet.dk

 

Opdateret 1. juni 2018UBVA | Nørre Voldgade 106 | 1358 København K | CVR: 62968818