UBVA’s Symposium 2023

Hvad er god forskning? Og hvordan skal vi måle det?

 

Symposieprogram

Klik på det programpunkt du ønsker at se.

Symposiet blev filmet af Amelie Matthisson Chue og Thomas Dyrholm

Velkomst

Morten Rosenmeier, formand for UBVA

Programintroduktion

Thorkild I. A. Sørensen, professor emeritus, programansvarlig

Forskningsevaluering – en mangesidet praksis

Hanne Foss Hansen, tidl. professor, Københavns Universitet

Konstitutive virkninger af forskningsevaluering

Peter Dahler-Larsen, Professor på Institut for Statskundskab, Københavns Universitet

På vej imod en mere bredspektret forskningsevaluering

David Dreyer Larsen, Prorektor for forskning, Københavns Universitet

Gør forskningsevalueringer mest gavn eller mest skade?

Heine Andersen, professor emeritus, Sociologisk Institut, Københavns Universitet

Paneldebat

Paneldeltagere:

Stinus Lindgreen, Medlem af Folketinget for Radikale Venstre
Niels Mejlgaard, prodekan for forskning, Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet
Thue W. Schwartz, professor, Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet

Uddeling af UBVA-prisen

Camilla Gregersen, formand for DM

Hovedpositioner i citationsdebatten

Jeppe Nicolaisen, Lektor, Institut for Kommunikation, Københavns Universitet

Citationsbrug i lys af pragmatisk-kritisk videnskabsteori

Birger Hjørland, professor emeritus, Institut for kommunikation, Københavns Universitet

Citationers mangfoldighed

Jens Peter Andersen, seniorforsker, Center for Forskningsanalyse, Aarhus Universitet

Sociologiske perspektiver på citationer

Matthias Wullum Nielsen, lektor, Sociologisk Institut, Københavns Universitet

Paneldebat

Paneldeltagere:

Jens F. Rehfeld, professor, Klinisk Biokemisk Afdeling, Rigshospitalet og Københavns Universitet
Peter C. Gøtzsche, professor emeritus, Institute for Scientific Freedom
Janne R. Hermann, professor, Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet

Ansvarlige og inkluderende modeller for forskningsevaluering

David Budtz Pedersen, professor, forskningsleder for Humanomics Research Centre, Aalborg Universitet København

Hvordan vurderer man anvendelig forskning?

Mark Vacher, lektor, etnologi, SAXO-Instituttet, Københavns Universitet

Vurdering af den samfundsmæssige betydning af forskningsinvesteringer

Thomas Alslev Christensen, senior vice president, Novo Nordisk Fonden

Paneldebat

Paneldeltagere:

Erik L. Mortensen, professor emeritus, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet
Liselotte Højgaard, professor, Institut for Klinisk Medicin, Rigshospitalet og Københavns Universitet
Stinus Lindgreen, Medlem af Folketinget for Radikale Venstre

Hvordan skal fremtidens forskningsevaluering se ud?

Emil Bargmann Madsen, postdoc, Dansk Center for Forskningsanalyse, Aarhus Universitet

Forskernes eget ansvar for den fortsatte brug af metrikker

Jesper, Wiborg Schneider, professor, Dansk Center for Forskningsanalyse

Tak for i dag

Morten Rosenmeier, formand for UBVA

UBVA | Nørre Voldgade 106 | 1358 København K | CVR: 62968818