UBVA-prisen 2016

UBVA-prisen 2016 gik til adjungeret professor i international ophavsret Jørgen Blomqvist.

Prisen blev uddelt på UBVA-symposiet 3. november 2016 i Københavns Universitets Festsal.

I sin overrækkelsestale anførte Akademikernes formand Lars Qvistgaard blandt andet:

“Jørgen Blomqvist har arbejdet med ophavsret i hele sit professionelle liv og har i 2016 været i ophavsrettens tjeneste i 40 år.

Hans opgaver har blandt andet omfattet:

  • Han var sekretær for udvalget til revision af ophavsretsloven, hvis arbejde førte til den nugældende danske ophavsretslov af 1995. I den egenskab spillede han en afgørende rolle for den måde, loven endte med at se ud på. Han er dermed bl.a. en af arkitekterne bag Copydan-systemet, der har enorm økonomisk og kulturel betydning for danske forfattere, kunstnere og medievirksomheder
  • Han har været underdirektør i KODA og gjort sit til at gøre selskabet til et af de mest velfungerende forvaltningsselskaber på internationalt plan
  • Han har været director for ”Copyright Law Division” i verdensorganisationen for intellektuel ejendomsret (WIPO ) i Genève. I den sammenhæng har han sat solide, varige fingeraftryk på den internationale ophavsretsudvikling, herunder ved at arbejde for indførelse af moderne ophavsrettigheder i udviklingslande
  • Han er blandt verdens førende eksperter i international ophavsret, og hans råd søges løbende af regeringer fra hele verden
  • Han har et substantielt ophavsretligt forfatterskab bag sig, og hans bøger bruges af alle nordiske jurister, der arbejder med ophavsret på et seriøst plan
  • Han har i flere omgange virket som bestyrelsesmedlem i Dansk Selskab for Ophavsret og gjort et enormt, uselvisk arbejde for selskabet. Blandt andet har han været ansvarlig for utallige konferencer og møder om ophavsret og dermed været med til at formidle det ophavsretlige budskab til et bredt publikum

Ovenstående er kun toppen af isbjerget, og trods sin afvæbnende, beskedne facon er Jørgen Blomqvist en af de største skikkelser i den moderne ophavsret. De værdier, han står for, er de samme, som vi arbejder for i Akademikerne og UBVA. Det er givet, at han i højeste grad lever op til fundatsens krav.”

UBVA-symposiet, inkl. prisuddelingen, blev filmet. Se nærmere her.

Akademikernes formand (tv) overrækker prisen på UBVA-symposiet 2016

 UBVA | Nørre Voldgade 106 | 1358 København K | CVR: 62968818