UBVA-prisen 2017

UBVA-prisen 2017 gik til forskningschef Harald von Hielmcrone.

Prisen blev overrakt af ACs næstformand Camilla Gregersen på UBVA-symposiet 8. november 2017.

I sin overrækkelsestale anførte Camilla Gregersen blandt andet:

”Harald v. Hielmcrone har siden 1978 været ansat i biblioteksverdenen og har i mange år været den danske Biblioteksparaplys og DBs rådgiver i spørgsmål på ophavsområdet. Han har utrætteligt arbejdet for sikring af forskernes rettigheder til egne resultater.

Dette arbejde har haft fokus på at etablere bedre aftaler med de videnskabelige forlag og en forbedring af de ofte urimelige copyright-aftaler, som forskerne må acceptere for at kunne publicere deres resultater i gode tidskrifter.

Harald v. Hielmcrone bidrog i starten af 00’erne sammen med UBVA til indledningen af denne lange diskussion. Arbejdet har bidraget til, at forskerne lidt efter lidt oplever at få bedre mulighed for at kunne disponere over egne publicerede resultater, også i de bedste tidskrifter.

Harald v. Hielmcrone har fungeret som bibliotekssektorens mangeårige konsulent, både når det kom til ophavsret og ophavsretspolitik. Hans rådgivning har været præget af en meget høj faglig kvalitet og lødighed. Samtidig har han stået for en nuanceret og afbalanceret ophavsretspolitisk linje, uanset om de herskende biblioteksideologiske tendenser måtte trække i andre retninger. Hans indsats har bevirket, at bibliotekssektoren er blevet opfattet som en respekteret og seriøs ophavsretspolitisk aktør, hvis opfattelser man tager alvorligt og lytter til.

Harald v. Hielmcrone har med sin beskedne personlighed, men dog dybt respekteret for sin indsigt og sit engagement, bidraget til de kerneværdier, som ligger til grund for UBVA og er den egentlige raison d’être for udvalgets arbejde. Det er givet, at han i højeste grad lever op til fundatsens krav.”

UBVA-symposiet, inkl. prisuddelingen, blev filmet og kan ses her.

ACs næstformand Camilla Gregersen uddeler UBVA-prisen på UBVA-symposiet 08.11.2017.

 UBVA | Nørre Voldgade 106 | 1358 København K | CVR: 62968818