UBVA-prisen 2018

UBVA-prisen 2018 gik til professor, dr.med. et scient. Jens Rehfeld.

Prisen blev uddelt på UBVA-symposiet 8. november 2018.

I sin overrækkelsestale anførte Akademikernes næstformand Camilla Gregersen blandt andet:

”Jens Rehfeld har igennem hele sin mangeårige karriere bevaret sit aktive engagement i forskning og med afsæt heri udvist stor interesse for forskningspolitik og forskningsetik.

Som ung forsker oplevede han i et udenlandsk samarbejde grov manipulation med data. Og i 1980erne var han med til at forkaste to forskningsetisk angribelige doktorafhandlinger. De tre sager motiverede en særlig interesse for ”god videnskabelig praksis” og dens bagside ”videnskabelig uredelighed”. Med den baggrund og som tidligere medlem af og næstformand for Statens Sundhedsvidenskabelige Forskningsråd indtrådte Jens Rehfeld i samme Forskningsråds udvalg, der i 1992 etablerede UVVU (Udvalget Vedrørende Videnskabelig Uredelighed) og dets regelsæt.

Såvel UVVUs virksomhed som spørgsmålet om ”god videnskabelig praksis” i det daglige forskningsarbejde har siden haft Jens Rehfelds bevågenhed i skrift og undervisning. Den bevågenhed blev igen efterspurgt i forbindelse med den senere ”Penkowa-sag”, der foranledigede, at Københavns Universitet og dets Sundhedsvidenskabelige Fakultet nedsatte tre udvalg om ”god videnskabelig praksis” og håndtering af videnskabelig uredelighed. På forslag fra Jens Rehfeld blev der efterfølgende etableret en forsøgsordning på det Sundhedsvidenskabelige Fakultet med en slags videnskabelig ombudsmand (”en særlig udpeget person”). Ordningen er siden indført på andre fakulteter, og den har i praksis været en stor succes.

Det er derfor svært at komme i tanker om nogen, der har gjort mere end Jens Rehfeld for at fremme god videnskabelig praksis inden for dansk forskning. Det er givet, at han i højeste grad er kvalificeret til UBVA-prisen.”

Symposiet, inkl. prisuddelingen, kan ses som web-tv på ubva.dk fra begyndelsen af 2019.

Akademikernes næstformand Camilla Gregersen overrækker prisen på UBVA’s symposium 8. november 2018.UBVA | Nørre Voldgade 106 | 1358 København K | CVR: 62968818