UBVA-prisen 2019

UBVA-prisen 2019 gik til advokat Peter Schønning.

Prisen blev uddelt på UBVA-symposiet den 7. november 2019.

I sin overrækkelsestale anførte Akademikernes formand Lars Qvistgaard blandt andet:

Peter Schønning har arbejdet for ophavsretten i hele sit professionelle liv.

Han har været underdirektør i KODA og gjort en stor indsats for at gøre KODA´s aftaler moderne og tidssvarende.

Han har været chef for Kulturministeriets ophavsretskontor. I den forbindelse har han været ansvarlig for at sikre, at den stadige strøm af komplicerede ophavsretsdirektiver fra EU blev omsat til dansk lov på en måde, der respekterer danske traditioner og værdier. Fra hans kontorchefstid stammer også ophavsretslovens regler om ”generel aftalelicens”, som han personligt introducerede, og som gør Copydan-systemet mere smidigt og let at håndtere. Den generelle aftalelicens-model har vist sig at være en stor succes både for rettighedshavere, brugere og samfundet som helhed. Modellen er siden blevet udbredt til de danske nordiske lande. . Med direktivet om ophavsret i det digitale indre marked vil den generelle aftalelicens sandsynligvis på sigt blive udbredt til hele EU til gavn for ophavsmænd og brugere over hele Europa.

Han er blandt Nordens absolut førende ophavsretsteoretikere og har et særdeles substantielt ophavsretligt forfatterskab bag sig. Bl.a. bruges hans murstenstykke ophavsretskommentar hver dag af alle danske jurister, der arbejder seriøst med ophavsret.

Han har som advokat med speciale i ophavsret kæmpet som en løve for de danske ophavsmænd, bl.a. i adskillige vigtige, principielle retssager. Herudover har han ofte medvirket til at finde pragmatiske forhandlingsbaserede løsninger, herunder i sager, hvor alt var gået i hårdknude, og hvor en retssag virkede som den eneste løsning. Han er den, ophavsmændene ringer til, når alting ser sort ud. Dermed har han skabt store, blivende værdier for store dele af det danske rettighedshavermiljø.

Han har etableret tjenesten ”Ophavsret Danmark”, som hjælper de danske rettighedshaverorganisationer med deres ophavsretlige informationsarbejde. Ophavsret Danmark giver de danske ophavsmænd en stemme i debatten, som også er tydeligt hørbar i en tid, hvor ophavsrettigheder tit er i skudlinjen, og hvor kritik af ophavsretsloven er en nem måde at score billige points på i den offentlige debat.

Han har medvirket på myriader af konferencer og symposier og lignende. Herudover har han været bestyrelsesmedlem i Dansk Selskab for Ophavsret i mange år og dermed gjort en stor indsats for at formidle det ophavsretlige budskab for en bred kreds.

UBVA-prisen gives til personer, der har gjort en bemærkelsesværdig og anerkendelsesværdig indsats til fremme af ophavsrettigheder. Det er meget svært at komme i tanker om nogen, der lever mere op til det end Peter Schønning.

Symposiet, inkl. prisuddelingen, kan ses som web-tv på ubva.dk fra begyndelsen af 2020.UBVA | Nørre Voldgade 106 | 1358 København K | CVR: 62968818