Folkemødet på Bornholm 2015

UBVA var med på Folkemødet på Bornholm 2015 med tre arrangementer.

Se dem som web-tv her på siden.

Arrangement 1. Ophavsretten i en digital tidsalder. Må brugerne nok?

Musik, film og bøger m.m. er beskyttet af ophavsret. Hvis man vil bruge musik, film og bøger fra nettet, kræver det tilladelse fra rettighedshaverne, herunder ophavsmænd, forlag og medievirksomheder. På den måde skal ophavsretten sikre, at de skabende kunstnere får betaling for deres arbejde, og at de kreative industrier får deres investeringer hjem. Spørgsmålet er, om reglerne er skruet optimalt sammen. Tager ophavsretten tilstrækkeligt hensyn til brugerne i den moderne tidsalder? Må brugerne nok? Eller må de alt for meget?

Ordstyrer: Formand for UBVA Morten Rosenmeier

Oplægsholdere:  Advokat Martin von Haller Grønbeck og advokat Peter Schønning

I panelet:

Jan Degner, Direktør, PeopleGroup

Lena Brostrøm Dideriksen, formand for Dansk Artist Forbund

Maria Fredenslund, Daglig leder, RettighedsAlliancen

Anders Laursen, Formand, Dansk Musikerforbund

Thomas Maegaard Dyekjær, Underdirektør, Gramex

Kim Kusk Mortensen, uddannelseschef, medlem af UBVA

 

 

Arrangement 2. Ophavsretten og bibliotekerne – en solstrålehistorie?

Ophavsretten giver forfattere og forlag en juridisk eneret til deres bøger. Ifølge ophavsretslovens § 19 må biblioteker ikke desto mindre gerne udlåne bøgerne uden at skulle spørge om lov. Men § 19 gælder kun for papirbøger, og elektroniske udgivelser er ikke omfattet. Bibliotekerne må derfor kun udlåne e-bøger på de betingelser, som forfatterne og forlæggerne fastsætter. Bibliotekerne kan heller ikke digitalisere værker og lægge dem på nettet uden tilladelse fra forfatterne og forlagene repræsenteret i Copydan. Tilladelsen vil normalt koste penge. Sådan er det, selvom forfatterne er døde.

Er forfattere og forlag gode nok til at give bibliotekerne de tilladelser, de efterspørger?

Er de aftaler, bibliotekerne bliver tilbudt, gode nok?

Er ægteskabet mellem ophavsretten og bibliotekerne lykkeligt?

Ordstyrer: Formand for UBVA Morten Rosenmeier

Oplægsholdere: Forlæggerforeningens direktør Christine Bødtcher Hansen og nationalbibliotekschef Pernille Drost, Det Kongelige Bibliotek

I panelet:

Jens Dam, sektionschef, Syddansk Universitetsbibliotek

Tine Jørgensen, formand, Bibliotekarforbundet

Anders Kristian Rasch, direktør, Copydan Tekst og Node

Stig v. Hielmcrone, direktør, Forfatternes Forvaltningsselskab

 

 

Arrangement 3. Forskningsetik og retssikkerhed

Forskere skal overholde principper om god videnskabelig praksis. Hvis de træder ved siden af, kan det medføre alvorlige sanktioner, herunder påtaler fra Udvalgene vedr. Videnskabelig Uredelighed. Det kan i mange tilfælde være karriereødelæggende. Det er derfor vigtigt, at de organer, der skal vogte forskningsetikken, gør det på en måde, så vi kan have tillid til dem. Nogle hævder imidlertid, at UVVU-systemet somme tider misbruges til at udsætte upopulære kolleger for chikane og voksenmobning. Er det sandt? Hvor godt er det danske system? Har forskerne tilstrækkelig retssikkerhed?

Ordstyrer: Journalist Peter Rundle

Program:

Klarlund-sagen og retssikkerheden. Formand for UBVA Morten Rosenmeier

Hvordan føles turen gennem UVVU-maskineriet? Samtale mellem professor Bente Klarlund Petersen og journalist Peter Rundle

Paneldebat om temaet Hvordan kommer vi videre efter Klarlund-sagen?

I panelet:

Kim Kusk Mortensen, Uddannelseschef, Aarhus Universitet

Maja Horst, Institutleder, professor, Københavns Universitet

Mogens Holst-Nissen, professor dr.med, Københavns Universitet

Studielektor, ph.d. Birgitte Krejsager, Aalborg Universitet

Henrik Faursby Ahlers, sekretariatschef, UBVA

 

 UBVA | Nørre Voldgade 106 | 1358 København K | CVR: 62968818