Folkemødet på Bornholm 2016

UBVA var med på Folkemødet på Bornholm 2016 med tre arrangementer.

Se dem som web-tv her på siden.

Arrangement 1. Forskningsfrihed og tavshedspligt

Forskere har forskningsfrihed efter universitetsloven. Og de har ytringsfrihed efter Grundloven og Den Europæiske Menneskeretskonvention. Men når universiteterne leverer undersøgelser til eksterne parter, siger kontrakterne ofte det modsatte. Der står tit, at forskerne har ubetinget tavshedspligt om alt, hvad de finder ud af, for tid og evighed. Når man spørger myndighederne om, hvordan det kan gå til, kan man regne med et arrogant svar. Og universiteterne gør ingenting.

 • Hvad vil det sige, at man har forskningsfrihed?
 • Kan man ved aftale give forskere mundkurv på for tid og evighed?
 • Hvor udbredt er problemet?
 • Og hvad skal vi gøre ved det?

 

Ordstyrer: Lektor ph.d. Clement Petersen, Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet

I panelet:

Professor em., tidligere medlem af Københavns Universitets praksisudvalg Heine Andersen

Formand for Dansk Magisterforening Camilla Gregersen

Formand for UBVA professor Morten Rosenmeier, Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet

Se arrangementet som web-tv her.

 

 

Arrangement 2. Skal vi have mere Open Access til forskning? Og hvorfor har vi ikke mere?

Det er en erklæret offentlig målsætning, at forskning skal være i ”Open Access”. På den måde kan de skatteydere, der har betalt forskningen, få adgang til den. Open Access menes også at gavne erhvervslivet. Men rigtig meget forskning kommer aldrig ikke i Open Access. Der er de, der mener, at det er forskernes skyld. Er det det?

 • Hvorfor har vi ikke mere Open Access?
 • Hvad skal vi gøre for at ændre det?
 • Er det forskernes skyld, at vi ikke har mere Open Access?
 • Og hvad skal Open Access i det hele taget gøre godt for?

 

Ordstyrer: Medlem af UBVA, sektionschef Jens Dam, Syddansk Universitetsbibliotek

I panelet:

Medlem af UBVA, specialkonsulent Dyveke Sijm, Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek

Formand for Dansk Magisterforening Camilla Gregersen

Direktør i Forfatternes Forvaltningsselskab Stig von Hielmcrone

Medlem af Folketinget Eva Flyvholm, Enhedslisten

Lektor, dr.scient Bjarne Andresen, Niels Bohr Institutet

Se arrangementet som web-tv her.

 

Arrangement 3. Plagiat og selvplagiat. Hvor går grænsen?

Forskere må ikke plagiere. Det ved alle. Men det er ikke alle, der ved, hvad et plagiat egentlig er, og hvor grænsen går mellem ulovligt plagiat og tilladelig inspiration. Som forsker må man heller ikke gentage sig selv i et omfang, der har karakter af et ”selvplagiat”. Men også her er det tvivlsomt, hvor grænserne går. Det kan man f.eks. se af sagen om Esben Lunde Larsens ph.d.-afhandling. I medierne blev han stærkt kritiseret for plagiat og selvplagiat. Men KUs Praksisudvalg endte med at frifinde ham.

 • Hvorfor må forskere egentlig ikke plagiere?
 • Hvor går grænsen mellem ulovligt plagiat og lovlig inspiration?
 • Hvor går grænsen mellem selvplagiat og almindelig selvoptagethed?
 • Og hvorfor slap Esben Lunde Larsen  af pinden?

 

Ordstyrer: Formand for UBVA, professor Morten Rosenmeier, Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet

I panelet:

Professor em., tidligere medlem af Københavns Universitets praksisudvalg Heine Andersen

Medlem af UBVA, uddannelseschef Kim Kusk Mortensen, Aarhus Universitet, SCIENCE

Lektor ph.d. Clement Petersen, Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet

Se arrangementet som web-tv her.

 UBVA | Nørre Voldgade 106 | 1358 København K | CVR: 62968818