Udlodning for vederlagsår 2020

UBVA-UDLODNING FOR 2020 OG VISSE TIDLIGERE VEDERLAGSÅR

UBVA har pr. 31. december 2020 stående i alt 4.174,602 kr. fra Copydan Verdens TV, Copydan AVU-medier og Copydan Arkiv, opkrævet af de nævnte Copydan-foreninger i 2020.

Herudover har UBVA pr. samme dato stående i alt 4.259.701 kr., opkrævet af de nævnte Copydan-foreninger i årene 2016-2019.

Copydan-foreningerne har overladt forvaltningen af pengene til hovedorganisationen Akademikerne (AC). Akademikerne har delegeret opgaven til UBVA. UBVA får hjælp til en række praktiske spørgsmål forbundet med Udlodningen fra Forfatternes Forvaltningsselskab.

Læs mere om den måde, UBVA forvalter Copydan-penge på, her.

Fordeling af penge opkrævet af Copydan-foreningerne i 2020

I medfør af lov om kollektiv forvaltning af ophavsrettigheder § 6 har UBVA besluttet, at de 4.174,602 kr., som Copydan-foreningerne har opkrævet i 2020, fordeles efter følgende principper:

 1. 95 % af pengene fordeles til akademiske eksperter, som, efter hvad Forfatternes Forvaltningsselskab har konstateret via medieovervågning, har leveret ophavsretligt beskyttede bidrag ved at medvirke i udsendelser sendt på DR1, DR2, DR-K, TV2 News og TV 2 i 2020.

 

 1. Medvirken i en udsendelse giver ét point. Genudsendelser udløser ikke i sig selv points, medmindre genudsendelsen sker i et andet år end det, hvor udsendelsen blev sendt første gang. Det her sagte gælder kun i forhold til programmer, der genudsendes i deres helhed, men ikke i tilfælde, hvor en optagelse af en akademisk eks­pert gentages i flere nyhedsudsendelser.

 

 1. Puljen deles mellem de berettigede eksperter ud fra, hvor mange points de har optjent.

 

 1. 5 % af pengene hensættes som restpulje med henblik på efterfølgende fordeling blandt akademiske eksperter, som ikke er omfattet af hovedpuljen på 95 %, men som kan dokumentere, at de i 2020 har leveret ophavsretligt beskyttede bidrag til udsendelser, som er omfattet af Copydan AV-foreningernes aftaler. Den måde, pengene fordeles på, herunder om en del af dem skal bruges til kulturelle formål, og hvor store dele af dem der skal fradrages til dækning af faktiske administrationsomkostninger, besluttes senere af UBVA. Eksperter, der har modtaget penge fra 95%-hovedpuljen, men kan dokumentere, at de har været med i flere udsendelser end dem, der har dannet grundlag for udbetaling fra hovedpuljen, er berettiget til penge fra restpuljen, hvis de har været med i mindst dobbelt så mange udsendelser som dem, der danner grundlag for udbetalingen fra hovedpuljen.

 

 1. I forbindelse med arbejdet med forvaltning af pengene har Akademikerne/UBVA haft udgifter på 15.000 kr. til bogholderibistand samt på 20.684 kr. til UBVA-sekretariatsomkostninger. Akademikerne/UBVA foretager derfor et fradrag til dækning af administrationsomkostninger på i alt 35.684 kr.

 

 1. De praktiske spørgsmål i forbindelse med fordelingen overlades til Forfatternes Forvaltningsselskab (FFS). Selskabet er ansvarligt for, at de korrekte beløb overføres til de berettigede akademiske eksperter. Desuden står selskabet for besvarelse af spørgsmål og anden kommunikation med eksperter og andre, der har spørgsmål til fordelingen eller mener sig berettiget til penge fra UBVA, håndtering af sager, hvor der er tvivlsomt, om en medvirkende skal have penge fra UBVA eller en anden autor-organisation, udarbejdelse af transparensrapport og regnskab mm. Hvor meget der skal fratrækkes til dækning af administrationsomkostninger i Forfatternes Forvaltningsselskab, besluttes senere, afhængig af hvor mange resurser selskabet vil skulle bruge på opgaven.


Efterudlodninger vedr. tidligere vederlagsår

I medfør af lov om kollektiv forvaltning af ophavsrettigheder § 6 har UBVA besluttet, at de 4.259.701 kr., som Copydan har opkrævet i 2016-19, fordeles efter følgende principper:

 1. De efterudlodninger, som vedrører 2016, i alt 10.103 kr., lægges oven i den sum, der er nævnt nedenfor 2.
 2. De efterudlodninger, som vedrører 2017, i alt 1.602.342 kr., fordeles individuelt til de akademiske eksperter, der lever op til UBVA’s fordelingskriterier vedr. 2017. Med tillæg af summen fra 2016 udloddes der herved i alt 1.612.445 kr. til sidstnævnte gruppe.
 3. De efterudlodninger, som vedrører 2018, i alt 1.345.297 kr., fordeles individuelt til de akademiske eksperter, der lever op til UBVA’s fordelingskriterier vedr. 2018.
 4. De efterudlodninger, som UBVA har stående fra vederlagsår 2019, i alt 1.301.960 kr., fordeles individuelt til de akademiske eksperter, der lever op til UBVA’s fordelingskriterier vedr. 2019.
 5. Fordelingen foretages på UBVA´s vegne af Forfatternes Forvaltningsselskab. Selskabet er ansvarligt for, at de korrekte beløb overføres til de relevante akademiske eksperter. Desuden står selskabet for besvarelse af spørgsmål og anden kommunikation med eksperter, der har spørgsmål til fordelingen eller mener sig berettiget til penge fra UBVA, håndtering af sager, hvor der er tvivlsomt, om en medvirkende skal have penge fra UBVA eller en anden autor-organisation, udarbejdelse af transparensrapport og regnskab mm. Hvor meget der skal fratrækkes til dækning af administrationsomkostninger i Forfatternes Forvaltningsselskab, besluttes senere, afhængig af hvor mange resurser selskabet vil skulle bruge på opgaven.

 Gennemsigtighedsrapport

De ovenstående udlodninger er nærmere specificeret i UBVA’s regnskab/gennemsigtighedsrapport for 2020, som kan hentes her.

Hvis du har spørgsmål, beder vi dig henvende dig til direktør i Forfatternes Forvaltningsselskab Stig Oluf von Hielmcrone, svh@forfatterselskabet.dk

 

29. april 2021, MRUBVA | Nørre Voldgade 106 | 1358 København K | CVR: 62968818