Udlodning for vederlagsår 2022

Akademikerne har i 2022 modtaget 8.074.948 kr. fra Copydan-foreningerne.

De dele af pengene, der stammer fra Copydan Tekst & Node, bruges til almene formål til fremme af ophavsret mv.

De dele af pengene, der stammer fra Copydan Verdens TV, Copydan AVU Medier og Copydan Arkiv, udbetales til akademiske eksperter, som har leveret ophavsretligt beskyttede bidrag til tv-udsendelser omfattet af de nævnte Copydan-foreningers aftaler.

Forvaltningen af Akademikernes Copydan-midler sker via UBVA. UBVA får hjælp til de praktiske spørgsmål omkring udbetaling til akademiske eksperter mv. til Forfatternes Forvaltningsselskab (FFS).

Læs om UBVA’s forvaltning af Copydan-penge her.

Den måde, UBVA har forvaltet Copydan-penge modtaget i 2022 på, beskrives i UBVA’s årsrapport vedr. 2022. Download den her.

Hvis du har spørgsmål til UBVA’s udlodning af Copydan-penge, beder vi dig henvende dig til Forfatternes Forvaltningsselskab på svh@forfatterselskabet.dk.UBVA | Nørre Voldgade 106 | 1358 København K | CVR: 62968818