UBVA har pr. 31. december 2019 modtaget i alt 4.638.915 kr. fra Copydan Verdens TV, Copydan AVU-Medier og Copydan Arkiv vedr. vederlagsår 2019, fordelt således Copydan Verdens TV: 3.793.478 kr. Copydan AVU-Medier: 776.518 kr. Copydan Arkiv: 68.919 kr. Copydan-foreningerne har overladt forvaltningen af pengene til hovedorganisationen Akademikerne (AC). Akademikerne har...

UBVA | Nørre Voldgade 29 | 1358 København K | CVR: 62968818