UBVA har pr. 31. december 2019 modtaget i alt 4.638.916 kr. fra Copydan Verdens TV, Copydan AVU-Medier og Copydan Arkiv vedr. vederlagsår 2019. Copydan-foreningerne har overladt forvaltningen af pengene til hovedorganisationen Akademikerne (AC). Akademikerne har delegeret opgaven til UBVA. I medfør af lov om kollektiv forvaltning af ophavsrettigheder § 6 har...

UBVA | Nørre Voldgade 29 | 1358 København K | CVR: 62968818