Velkommen til ubva.dk

 

Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde (UBVA) er et stående udvalg under hovedorganisationen Akademikerne. Vi varetager de danske akademikeres interesser i spørgsmål om intellektuelle ejendomsrettigheder og forskningsfrihed.

 

AC-organisationer og deres medlemmer kan få bistand af UBVA i konkrete sager om intellektuelle ejendomsrettigheder. Og uanset om du er medlem af en AC-organisation eller ej, kan du her på siden blandt andet:

 

  • Læse gratis e-bøger om intellektuelle ejendomsrettigheder, herunder ophavsret, og om forskningsfrihed og forskningsetik

 

  • Tilmelde dig vores gratis kurser i ophavsret, forskningsetik mv.

 

  • Se vores symposier som web-tv

 

  • Hente vores vejledende aftaler om webcast af undervisning, udgivelse af faglitteratur m.m.

 

  • Eller stille os spørgsmål om ophavsret m.m. under Kontakt UBVA

Academic freedom. Konference 29.10.2021

 

Fredag den 29. oktober 2021 afholdt Akademikerne, UBVA, Dansk Magisterforening, Unesco og Det Unge Akademi under Videnskabernes Selskab konferencen Academic freedom.

 

Konferencen fokuserede på en række udfordringer, som den akademiske frihed er udsat for i disse år.

 

Læs mere her.

 

Akademic freedom

Se UBVAs symposier som web-tv

 

UBVA holder hvert år et stort symposium om et af de emner, udvalget arbejder med. Vi har haft symposier om plagiat, juridiske problemer med e-læring, ophavsretten og brugerne, forskning etik og jura m.m. Se symposierne som web-tv her på hjemmesiden.

Læs mere

 

UBVA’s 2021-symposium om akademisk frihed, diversitet og ligestilling blev afholdt den 4. november 2021.

 

 

Se programmet her.

Webinar – “Del med omtanke”

’Del – Med Omtanke’ er et digitalt undervisningsforløb, som skal styrke børns og unges kompetencer ifht. sikker adfærd på internettet.

 

I januar 2021 afholdt UBVA i samarbejde med RettighedsAlliancen, forlaget Alinea, adfærdskonsulenter hos Implement og Kulturministeriet et webinar om undervisningsforløbet, der retter sig mod 4.-6. klasse.

 

Se webinaret her

Nordic Copyright in an EU perspective

 

UBVA og DM afholdt webinaret Nordic Copyright in an EU perspective den 21. oktober 2020.

 

Se eller gense konferencen her.

Forskning og interessekonflikter. UBVA-symposium 2019

 

UBVA´s ophavsretssymposium 2019 Forskning og interessekonflikter blev holdt den 7. november 2019 i København.

Læs mere

 

Copydan-penge til akademiske eksperter

Er du akademisk ekspert? Og har du medvirket i udsendelser? Så har du måske krav på penge fra Copydan.

Lov om kollektiv forvaltning af ophavsrettigheder trådte i kraft 10. april 2016. Loven betyder, at akademiske eksperter, der har medvirket i tv-udsendelser mv. omfattet af Copydan-aftaler, får betaling fra Copydan. Pengene forvaltes af UBVA.

Læs mere

 

 

Hvem har ophavsretten til undervisningsmateriale?

Mange erhvervsskoler m.fl. vil gerne have del i ophavsretten til undervisningsmateriale. Det kræver hensigtsmæssige aftaler med underviserne.

Læs mere

 

UBVA | Nørre Voldgade 106 | 1358 København K | CVR: 62968818