Velkommen til ubva.dk

 

Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde (UBVA) er et stående udvalg under hovedorganisationen Akademikerne. Vi varetager de danske akademikeres interesser i spørgsmål om intellektuelle ejendomsrettigheder og forskningsfrihed.

 

AC-organisationer og deres medlemmer samt akademikere, der er optagelsesberettiget i en AC-organisation, kan få bistand af UBVA i konkrete sager om intellektuelle ejendomsrettigheder, dvs. sager om ophavsret, patentret, designret m.m. Og uanset om du har en akademisk uddannelse eller  ej, kan du her på siden blandt andet:

 

  • Læse gratis e-bøger om intellektuelle ejendomsrettigheder, herunder ophavsret, og om forskningsfrihed og forskningsetik her.

 

  • Tilmelde dig vores gratis kurser i ophavsret, forskningsetik mv. her.

 

  • Se UBVA’s tidligere symposier som web-tv her.

 

  • Hente vores vejledende aftaler om webcast af undervisning, udgivelse af faglitteratur m.m. her.

 

  • Eller stille os spørgsmål om ophavsret m.m. under Kontakt UBVA.

UBVA’s symposier

UBVA holder hvert år et stort symposium om et af de emner, udvalget arbejder med. Vi har haft symposier om plagiat, juridiske problemer med e-læring, ophavsretten og brugerne, forskning etik og jura m.m. Se symposierne som web-tv her på hjemmesiden.

 

Symposiet 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvad er god forskning? Og hvordan skal vi måle det? UBVA-symposium 2023

Symposiet blev afholdt den 9. november 2023 kl. 10.00-17.00 i DAC, BLOX-bygningen i København.

 

Forskning skal være så god og tilgængelig som muligt. Vi har derfor systemer, der sigter på at kvalitetssikre forskningen, også når den skal publiceres. Andre systemer skal sørge for, at forskerne publicerer så mange af deres resultater som muligt, og at resultaterne bliver publiceret de rigtige steder, der prioriterer god forskning og sikrer, at budskaberne når de relevante læsere.

 

Spørgsmålet er, om systemerne er gode nok.

 

  • Sikrer fagfællebedømmelse altid bedre forskning?
  • Er flere publikationer altid bedre end færre publikationer?
  • Er det altid bedre at skrive på engelsk end på dansk?
  • Og hvad skal vi gøre ved ”citomanien” i sundheds- og naturvidenskaberne?

 

Se programmet her.

 

 

 

Se UBVA’s tidligere symposier som web-tv

Seminar: Retten til en bæredygtig natur – og forskeres ret til at diskutere naturens tilstand

 

Seminaret blev afholdt onsdag den 27. september 2023 i IDA Conference i København.

 

På et internationalt seminar satte Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde (UBVA), Akademikerne, IDA og den danske UNESCO-nationalkommission fokus på retten til bæredygtig natur og forskeres ret til at diskutere naturens tilstand.

 

Se programmet her.

Copydan-penge til akademiske eksperter

 

Er du akademisk ekspert? Og har du medvirket i udsendelser? Så har du måske krav på penge fra Copydan.

 

Lov om kollektiv forvaltning af ophavsrettigheder trådte i kraft 10. april 2016. Loven betyder, at akademiske eksperter, der har medvirket i tv-udsendelser mv. omfattet af Copydan-aftaler, får betaling fra Copydan. Pengene forvaltes af UBVA.

 

Læs mere

 

Hvem har ophavsretten til undervisningsmateriale?

Mange erhvervsskoler m.fl. vil gerne have del i ophavsretten til undervisningsmateriale. Det kræver hensigtsmæssige aftaler med underviserne.

Læs mere

 

UBVA | Nørre Voldgade 106 | 1358 København K | CVR: 62968818