Ophavsretsaftaler

Ophavsretten skal sørge for, at vi får flere værker i samfundet, og at rettighedshaverne får penge i kassen til gengæld. Den måde, det sker på, er ved at ophavspersonerne indgår aftaler om deres rettigheder, f.eks. med forlag, musikselskaber, arbejdsgivere og andre. Man siger det også sådan, at ophavspersonerne helt eller delvist ”overdrager ophavsretten”.

Ophavspersonerne er ofte de svage parter i overdragelsesaftalerne. Derfor har man regler, der skal beskytte dem mod, at modparten misbruger styrkeforholdet. Andre regler skal gøre det muligt at modificere aftaler, der er blevet urimelige, fordi den tekniske udvikling er løbet fra dem.  For nylig har ophavsretsloven fået nye regler på området via EU-direktivet om ophavsret på det digitale indre marked. Ifølge de nye regler har ophavspersoner bl.a. fået krav på et ”passende og forholdsmæssigt vederlag”. Men hvad betyder det i praksis inden for forskellige brancher?

På kurset fokuserer vi på:

  • Hvordan indgår man bindende og gyldige ophavsretsaftaler?
  • Hvad vil det sige, at ophavspersonen kan kræve et ”passende og forholdsmæssigt vederlag”?
  • Hvilke sanktionsmuligheder har ophavspersonen, hvis ikke modparten lever op til det?
  • Hvilke rettigheder har ophavspersonen, hvis modparten misligholder ophavsretsaftalen? Og hvilke rettigheder har modparten, hvis ophavspersonen gør det?
  • Hvilke juridiske principper for fortolkning af ophavsretsaftaler findes der? Og hvor står de?

Hør om det, og meget mere, på UBVA’s kursus ophavsretsaftaler.

Målgruppe

Kurset henvender sig til alle, der gerne vil vide mere om de emner, der er nævnt ovenfor, herunder forskere og ansatte inden for forskningssektoren, sagsbehandlere, tillidsrepræsentanter, named persons m.fl.

Undervisere

Professor Clement Petersen og professor Morten Rosenmeier. Vi er henholdsvis juridisk konsulent og formand for UBVA. Til daglig arbejder vi på Københavns Universitet, Det Juridiske Fakultet, hvor vi bl.a. fungerer som særligt udpegede personer til understøttelse af god videnskabelig praksis (named persons).

Kursusmateriale

Bliver tilsendt inden kurset.

Pris

Det er gratis at deltage på kurset.

Tid, sted og tilmelding

Den 1. marts 2024 med fysisk deltagelse i Akademikerne, Nørre Voldgade 106, 1. sal, 1358 København K.

Kurset afholdes i tidsrummet kl. 9.00-16.00.

Tilmeld dig kurset her.

 

Andre kurser

Ud over forfatterkurserne holder UBVA også en række andre kurser, der måske kan have din interesse. Læs mere på www.ubva.dk under punktet “Kurser”.

Man kan få løbende information om UBVA’s forskellige kursustilbud ved at tilmelde sig UBVA’s nyhedsbrev.

Persondatapolitik

Når du tilmelder dig et kursus, beder vi om at få oplyst følgende oplysninger om dig: Navn, e-mailadresse, arbejdsplads/uddannelsessted, adresse og telefonnummer. Vi behandler disse personoplysninger for at kunne håndtere din kursustilmelding og afvikle kurset. Vi skal desuden ifølge lovgivningen kunne dokumentere, hvem der har deltaget i UBVA’s kurser i 5 år efter udgangen af det år, hvori kurset blev afviklet. Vi opbevarer derfor dine personoplysninger i denne periode, hvorefter de slettes. Lovgrundlaget for behandling af dine personoplysninger er databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b og c.

Vi henviser i øvrigt til UBVAs persondatapolitik, som du kan læse på www.ubva.dk under ”om UBVA”.UBVA | Nørre Voldgade 106 | 1358 København K | CVR: 62968818