Ophavsret for begyndere. En bog til ikke-jurister

Af Morten Rosenmeier

 

Bogen forklarer, hvad ophavsret er, og hvad de ophavsretlige regler går ud på, på en populær måde.

 

Den kan købes i papirform på DJØF’s Forlag og downloades gratis her fra hjemmesiden.

 

1. udgave af bogen (lyseblå forside) udkom i 2007, 2. udgave (grøn forside) i 2010, 3. udgave (rød forside) i 2014. Alle 3 udgaver er forældede. De er afløst af 4. udgave, 2018. Den er genkendelig på sin smukke mørkeblå forside.

 

Forfatteren er professor i ophavsret og formand for UBVA.

 

Hent 4. udgave 2018 her

Musikplagiater

Af Daniel Plon

 

Musikplagiater behandler de ophavsretlige regler i forbindelse med retsstridige efterligninger af musik.

 

Hent bogen her.

Forskningsfrihed – hvad med juraen?

Af Heine Andersen, Bent Ole Gram Mortensen og Morten Rosenmeier (red.)

 

Bogen forklarer, i hvilket omfang forskningsfriheden er beskyttet af juridiske regler, og hvad de går ud på.

 

Hent bogen her

Festskrift til Jørgen Blomqvist

Af Heine Andersen, Bent Ole Gram Mortensen og Morten Rosenmeier (red.)

 

Bogen er udgivet i anledning af adj. professor i international ophavsret Jørgen Blomqvists 70 års fødselsdag i 2021. Den indeholder en lang række artikler om især ophavsret.

 

Hent bogen her

Fra FBVA til UBVA – Historien bag to akronymer

Af Ditlev Tamm

 

Denne lille bog markerer, at Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde (UBVA) i 2018 kunne fejre sit 75 års jubilæum.

 

Hvordan det er gået til, kan man læse her.

Ophavsret og ytringsfrihed

Af Pernille Bruun Andersen

 

Ophavsret og ytringsfrihed undersøger, hvornår det kan være relevant at påberåbe sig ytringsfriheden i en ophavsretssag. Bogen analyserer kollisioner mellem ophavsret og ytringsfrihed i et nationalt, EU- og folkeretligt perspektiv og giver som den første afhandling på området et samlet overblik over den praksis, der behandler de to retsområders møde med hinanden ved de forskellige typer af domstole.

 

Bogen henvender sig til alle, der arbejde med ophavsret i praksis.

 

Hent bogen her

Musikselskabets retstilling

Af Helene May Kristensen

 

Bogen drejer sig om forskellige vigtige ophavsretlige spørgsmål i forbindelse med brug af musik i radio og tv

 

Hent bogen her

Forskningsfrihed – ideal og virkelighed

Af Heine Andersen

 

I Forskningsfrihed – ideal og virkelighed kulegraver professor emeritus Heine Andersen forskningsfrihedens status i dag og giver et overblik over, hvad danske forskere kan og ikke kan forske i og ytre sig om. Bogen dykker ned i de seneste års mange sager om forskningsfrihed i forhold til bl.a. landbrug og medicinalindustri mv. og viser, at den frie forskning på mange områder må siges at være under pres.

 

Hent den her

InfoSoc-direktivet og de danske ophavsretlige undtagelser

Af Dan Stausholm Nielsen

 

Ophavsretslovens kapitel 2 indeholder en række undtagelser til ophavsretten, herunder om citat, kopiering til privat brug m.m. Bogen undersøger, i hvilket omfang undtagelserne er i overensstemmelse med EU-retten, og dokumenterer, at svaret i vidt omfang er nej.

 

Hent bogen her

Dansk ophavsrets fleksbilitet

Af Jacob Linkis

 

Bogen behandler i hvilket omfang EU-retten sætter grænser for muligheden for at tolke ophavsretlige undtagelsesregler bredt og udvidende, og om der gælder ulovbestemte indskrænkninger til ophavsretten. Desuden behandler den i hvilket omfang hensynet til ytringsfriheden mv. kan bruges til at skabe rimelige resultater i ophavsretssager.

 

Bogen er en let omskrevet version af forfatterens ph.d.-afhandling.

 

Hent den her

Ophavsretten i krise

Redigeret af af Morten Rosenmeier og Stina Teilmann-Lock

 

Bogen indeholder en række debatindlæg om, hvordan vi får løst de udfordringer, den digitale udvikling stiller ophavsretten over for i det 21. århundrede.

 

Hent den her

Kreditering af musikværker på radio og TV

Af Jakob Thors og Emil de Waal

 

Bogen handler om pligten til at kreditere ophavsmænd, når man bruger deres værker, jf. ophavsretslovens § 3. Den fokuserer på musikværker, men har også interesse i forbindelse med andre værker.

 

Hent den her

Art and Law. The Copyright Debate

Redigeret af Morten Rosenmeier og Stina Teilmann

 

Bogen indeholder engelsksprogede artikler om forholdet mellem ret og kunst m.m. Den henvender sig nok især til fagfolk.

 

Hent den her

Unge akademikere og ophavsretten i den digitale tidsalder

Af Jakob Sudhakar Tommesen

 

Et pilotprojekt om hvordan unge akademikere forholder sig til ophavsretten.

 

Hent den her

Rettighedsproblemer i forskningssamarbejder

Af Mads Bryde Andersen og Eva Hau

 

Bogen behandler på en populær måde, hvilke juridiske problemer der kan opstå, når forskere arbejder sammen, og hvordan man løser dem.

 

Hent den her

Lov om arbejdstageres opfindelser

Af Mads Bryde Andersen

 

Bogen indeholder lov om arbejdstageres opfindelser med udførlige kommentarer til de enkelte paragraffer.

 

Hent den her

Lov om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner

Af Jens Schovsbo

 

Bogen indeholder lov om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner med udførlige kommentarer til de enkelte paragraffer.

 

Hent den her

British and French Copyright

Af Stina Teilmann

 

Der er tale om en videnskabelig afhandling om ophavsrettens historie i England og Frankrig mv.

 

Hent den her

Patenter for opfindere og iværksættere

Af Ebbe Johansen

 

En velskrevet lille bog om, hvad opfindere skal gøre, hvis de vil have patenteret deres opfindelser.

 

Hent den her

Artikel: De 4 bud for forfattere

 

Artiklen er en lille vejledning om, hvad man skal huske som forfatter, inden man skriver under på forlagsaftaler.

 

Hent den her

Debatoplæg: Digital udnyttelse af faglitterære værker

Af Mads Bryde Andersen

 

Et debatoplæg om juridiske spørgsmål i forbindelse med digital udgivelse af faglitteratur.

 

Hent det her

Artikel: Skal jeg offentliggøre min opfindelse?

Af Kirstine N. Hvid og Anders Heebøll-Nielsen

 

Ophavsret og forskningspublicering: Artiklen forklarer, hvem der har ophavsretten til forskeres videnskabelige artikler, og indeholder forslag til, hvad der skal stå i aftaler indgået mellem forskere og tidsskriftsforlag, så forskeren bl.a. bevarer retten til at lægge artiklen ud på nettet, efter den er trykt.

 

Hent den her

Artikel: Webcast af undervisning

 

Artiklen handler om, i hvilket omfang man som underviser har pligt til at acceptere, at ens undervisning webcastes.

 

UBVA har også lavet en række artikler og film om juridiske aspekter forbundet med e-læring. De vil snart ligge på DeIC’s hjemmeside.

 

Hent den her

Pjece: Derfor har du brug for ophavsretten

 

I denne pjece, der er udgivet af en række ophavsrets-organisationer, kan du læse om, hvad ophavsret er, og hvorfor vi har brug for den.

 

Hent den her

Psykologer på afveje

Af Rolf Kuschel

 

Psykologer på afveje beskæftiger sig med videnskabelig uredelighed inden for det psykologiske fagområde. I en grundig analyse dokumenteres det, at en række klassiske empiriske undersøgelser er baseret på datafabrikation, manipulation og plagiering.

 

Psykologer på afveje er skrevet i et alment forståeligt sprog og kan med udbytte læses af fagpsykologer såvel som af alle med interesse for psykologi.

 

Hent den her

UBVA | Nørre Voldgade 106 | 1358 København K | CVR: 62968818