Hvad er god forskning? Og hvordan skal vi måle det?

Forskning er kun til gavn, hvis den er god – ellers er det spild af tid og penge. Det er derfor vigtigt at sikre, at forskningen er så god og tilgængelig som muligt. Det prøver samfundet og forskerne selv at sikre på forskellige måder.

 

Bl.a. har vi systemer, der skal sørge for, at forskerne publicerer så mange af deres resultater som muligt. Andre systemer skal sørge for, at resultaterne bliver publiceret de rigtige steder, dels for at kvalitetssikre publikationerne, dels for at nå de relevante læsere. Hvis man som forsker vil gøre karriere, er det afgørende at leve op til systemerne. Ellers kan man glemme det.

 

Spørgsmålet er, om systemerne er gode nok.

 

  • Sikrer fagfællebedømmelse altid bedre forskning?
  • Er flere publikationer altid bedre end færre publikationer?
  • Er det altid bedre at skrive på engelsk end på dansk?
  • Fører systemerne til overflødig forskning og salami-publicering?
  • Er antal citationer af publikationer et egnet mål for forskningens kvalitet?
  • Hvad skal vi gøre ved ”citomanien” i sundheds- og naturvidenskaberne?
  • Hvilke andre metoder til vurdering af forskning er egnede?
  • Og hvem får for resten UBVA-prisen 2023?

 

Få svar på det, og meget mere, på UBVA-symposiet Hvad er god forskning? Og hvordan skal vi måle det? Torsdag den 9. november 2023.

 

Se programmet her.

 

Symposiet er på dansk, og der er gratis deltagelse ved tilmelding.

 

Tilmeld dig her.

UBVA | Nørre Voldgade 106 | 1358 København K | CVR: 62968818